Wat is coaching?


Wat is coaching?
Coaching is ontstaan in de sportwereld waarin de trainers hun spelers motiveren om betere resultaten te verkrijgen. In de laatste decennia is hieruit ook het personal coaching ontstaan en later het business coaching. Personal coaching dient om de levenskwaliteit te verbeteren of om een stagnatie in loopbaan of een issue in het privéleven op te sporen en de coachee, de gecoachte, te helpen om dingen anders aan te pakken zodat alles weer op rolletjes gaat lopen. Business coaching dient om de medewerkers beter te laten functioneren met het gevolg dat het bedrijf beter gaat renderen.

Waarom coaching?
Het is meestal erg moeilijk om van een afstand objectief naar jezelf te kijken, zeker als je op een gegeven moment vast zit, zij het in loopbaan of privéleven. Voordat het zover is dat je zelf toegeeft dat dingen inderdaad beter kunnen, kan misschien al een jaar verstreken zijn. Een goede personal coach is objectief en houdt je een zo zuivere mogelijke spiegel voor zodat je zelf ziet waar het mis gaat. Bovendien is de coach een betrouwbare gesprekspartner die goed naar je luistert om zo een helder mogelijk beeld van je situatie te scheppen en vandaaruit oplossingen aan te dragen.

Verschil met psychologen en psychiaters
Wat is nu het verschil met een psychiater of psycholoog? Een psychiater is een geestesarts en zal je na de diagnose van je geestelijke problemen medicijnen voorschrijven zodat je beter met je geestesziekte kunt omgaan. Een psycholoog is meer een adviseur en kijkt evenals de psychiater naar eventuele mentale stoornissen maar schrijft geen medicijnen toe. De psycholoog zal trachten vast te stellen wat je indicatie is en daarover een rapportage schrijven. Zowel de psychiater als de psycholoog helpen je om beter met je indicatie om te gaan. Zij helpen je niet om beter met situaties om te gaan of betere resultaten te verkrijgen. Bovendien zien de meeste psychologen en psychiaters je als patient en niet als gelijkwaardige cliënt, zoals het geval is bij de coach.

Fragment uit "Handleiding voor een beter leven".

Lees de volgende blog "Fundamenten van Coaching"

Bestel de "Handleiding voor een beter leven" nu in de webwinkel


Terug naar de introductie  pagina
{Terug naar overzicht alle artikelen en blogs}

Terug naar de intoductie pagina