Online Competentie Detector

Competenties en persoonlijke eigenschappen zijn, naast opleiding en werkervaring, essentieel om een functie goed uit te kunnen oefenen. Met behulp van je Competentie Detector ģ genereer je je competentieprofiel op basis van de gemaakte keuzes. In het belang van een zorgvuldige procedure verzoeken wij je de onderstaande 36 vragen te beantwoorden en deze aan te vullen met enkele persoonlijke gegevens. Na het volledig invullen van de vragenlijst, klik je op "genereer mijn competentieprofiel". Je gegevens worden dan automatisch verzonden naar je Centerpoint consultant.

Je ontvangt vervolgens je profiel via de email waarna je consultant het profiel uitvoerig met je zal doornemen. Vanzelfsprekend worden je gegevens vertrouwelijk behandeld.

Instructie: selecteer telkens de optie die het meest op je persoonlijkheid van toepassing is met een "+" (linkse button) en de optie die het minst op je van toepassing is met een "-" (rechtse button).

 
Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
1.   + -    creatief
+ -    gedisciplineerd
+ -    aandachtig
+ -    open-minded
 
Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
2.   + -    enthousiast
+ -    grondig
+ -    daadkrachtig
+ -    correct
 
Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
3.   + -    vasthoudend
+ -    energiek
+ -    scherp
+ -    representatief
 
Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
4.   + -    assertief
+ -    flexibel
+ -    initiatiefrijk
+ -    rustig
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
5.   + -    wijkt af van de gangbare paden
+ -    loopt snel ergens warm voor
+ -    zal ondanks tegenwerking zijn/haar opdracht voltooien
+ -    geeft zijn/haar mening als de situatie daarom vraagt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
6.   + -    gaat uit zichzelf aan het werk
+ -    let op details
+ -    is voortdurend actief in de weer
+ -    past zich gemakkelijk aan aan de omstandigheden
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
7.   + -    luistert goed alvorens een mening te vormen
+ -    gaat meteen over tot actie
+ -    scheidt bijzaken van hoofdzaken
+ -    komt geregeld met iets nieuws
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
8.   + -    heeft interesse in mensen
+ -    gedraagt zich zoveel mogelijk naar de normen en waarden van de omgeving
+ -    besteedt veel tijd aan zijn/haar uiterlijk
+ -    komt ontspannen over
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
9.   + -    heeft vaak goede ideeŽn
+ -    kan een onderwerp door en door onderzoeken
+ -    dringt direct door tot de kern van de zaak
+ -    blijft rustig onder druk
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
10.   + -    vertelt anderen over zijn/haar nieuw verworven inzichten
+ -    wil zijn/haar werk zo snel mogelijk af hebben
+ -    is constant bezig
+ -    vraagt gemakkelijk om informatie of advies
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
11.   + -    houdt van structuur in zijn/haar werk
+ -    doet zijn/haar werk met plezier
+ -    let op presentatie, uitstraling en voorkomen van mensen
+ -    onderhoudt actief contact met zijn/haar relaties
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
12.   + -    voelt anderen feilloos aan
+ -    houdt zich over het algemeen aan de regels
+ -    is een doorzetter
+ -    schikt zich naar de situatie waarin hij/zij zich bevindt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
13.   + -    komt vaak met iets origineels
+ -    vindt het belangrijk om afspraken tijdig na te komen
+ -    houdt rekening met de situatie waarin mensen zich bevinden
+ -    staat open voor nieuwe inzichten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
14.   + -    vindt zijn/haar werk leuk
+ -    is perfectionistisch ingesteld
+ -    handelt zonder te aarzelen
+ -    weet zich correct te gedragen
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
15.   + -    bijt zich vast in zijn/haar werk
+ -    heeft weinig slaap en rust nodig
+ -    houdt de grote lijn in de gaten
+ -    ziet er keurig en verzorgd uit
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
16.   + -    geeft duidelijk zijn/haar grenzen aan
+ -    vindt het oké om geregeld laat thuis te komen
+ -    ziet werk liggen en trekt dit naar zich toe
+ -    handhaaft bij stress zijn/haar goede gemoed
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
17.   + -    laat zien dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden
+ -    als hij/zij ergens aan begint dan gaat hij/zij er ook voor
+ -    is iemand van de lange adem
+ -    geeft gemakkelijk zijn/haar mening
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
18.   + -    heeft een strakke dagindeling
+ -    bij het bestuderen van een onderwerp slaat hij/zij niets over
+ -    kan heel wat werk verrichten alvorens moe te worden
+ -    is soepel in de omgang met anderen
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
19.   + -    stelt zich tegenover anderen begripvol op
+ -    reageert direct op signalen uit de omgeving
+ -    concentreert zich op hoofdzaken
+ -    neemt regelmatig het voortouw bij nieuwe projecten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
20.   + -    gaat met verschillende types mensen om
+ -    vindt etiquette en gedragsnormen belangrijk
+ -    zoekt zijn/haar kleding en schoenen met zorg uit
+ -    straalt rust en geduld uit

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
21.   + -    vindt nieuwe toepassingen voor product of dienst
+ -    zet de puntjes op de "I'
+ -    weet de zakelijke relevantie van dingen in te schatten
+ -    komt rustig en bedaard over

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
22.   + -    maakt gemakkelijk contact met mensen
+ -    weet van aanpakken
+ -    kan bergen verzetten
+ -    houdt van een directe manier van communiceren

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
23.   + -    werkt volgens eigen tijdschema
+ -    zijn/haar enthousiasme werkt aanstekelijk
+ -    zorgt ervoor dat zijn/haar werkplek er opgeruimd uitziet
+ -    doet regelmatig goede suggesties of interessante voorstellen

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
24.   + -    houdt rekening met belangen van anderen
+ -    heeft gevoel voor sociale verhoudingen
+ -    eenmaal goed bezig, is hij/zij moeilijk te stoppen
+ -    gaat soepel om met kritiek van anderen

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
25.   + -    improviseert als dingen anders lopen dan gepland
+ -    deelt zijn/haar tijd goed in
+ -    durft meer dan menigeen
+ -    weet wat mensen in de directe omgeving bezighoudt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
26.   + -    houdt rekening met de interesse en motivatie van anderen
+ -    staat positief in het leven
+ -    wordt snel enthousiast over iets
+ -    begint aan zaken waarvan de afloop onzeker is

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
27.   + -    houdt van grondigheid en volledigheid
+ -    wil het liefst alles tegelijk doen
+ -    voert het werk uit volgens de richtlijnen
+ -    heeft een realistische kijk op zaken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
28.   + -    overwint tegenslag om zijn/haar doelen te bereiken
+ -    houdt van een actief leven
+ -    heeft over het algemeen minder tijd nodig voor zijn/haar werk dan anderen
+ -    neemt de leiding in risicovolle situaties

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
29.   + -    let goed op zijn/haar uiterlijke verzorging
+ -    komt overtuigend over
+ -    wijzigt gemakkelijk zijn/haar mening over een onderwerp
+ -    let goed op zijn/haar gezondheid en financiën

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
30.   + -    is vaak de eerste die iets oppakt
+ -    is stressbestendig
+ -    durft in een sociaal hechte groep een afwijkend standpunt aan te nemen
+ -    is geïnteresseerd in het praktische nut van zaken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
31.   + -    ziet meer dan één oplossing
+ -    zal eenmaal begonnen projecten niet zomaar loslaten
+ -    houdt ervan om zich ergens voor in te spannen
+ -    is geïnteresseerd in de praktische haalbaarheid van een project

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
32.   + -    werkt zijn/haar taken opeenvolgend af
+ -    respecteert de algemeen heersende normen en waarden
+ -    heeft een helder beeld van wat er gedaan moet worden
+ -    is bereid te investeren in een nieuw project zonder zich voortijdig in te dekken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
33.   + -    gaat met zijn/haar tegenstander om de tafel zitten om het conflict op te lossen
+ -    heeft zijn/haar werk over het algemeen ruim op tijd af
+ -    zorgt ervoor dat hij/zij er goed uitziet
+ -    komt ontspannen over

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
34.   + -    neemt de tijd om zijn/haar werk volledig af te maken
+ -    geeft zijn/haar mening als de situatie daarom vraagt
+ -    voelt gemakkelijk aan wat anderen bezighoudt
+ -    toont interesse voor de dagelijkse gang van zaken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
35.   + -    kijkt met plezier uit naar een nieuwe opdracht
+ -    blijft met beide benen op de grond staan
+ -    levert graag een deel van zijn/haar salaris in voor een overeenkomstig aandeel in het bedrijf
+ -    voert zijn/haar werk uit wanneer de situatie erom vraagt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op je van toepassing?
36.   + -    stelt professionele uitdagingen op prijs en zal deze dan ook niet uit de weg gaan
+ -    maakt af en toe een plezierige opmerking (compliment, ja-woord)
+ -    brengt mensen bijeen
+ -    houdt zich bezig met normale, alledaagse activiteiten
   

Persoonsgegevens:

 
Voorletters en achternaam:
Postcode:  
Betreft functie:
E-mail:  
 
Eén keer klikken om je competentieprofiel te genereren en te versturen naar je Centerpoint consultant© Personal Potential 1998-2020