Online Functie Indicator

Competenties en persoonlijke eigenschappen zijn, naast opleiding en werkervaring, essentieel om een functie goed te kunnen uitoefenen. De Functie Indicator ® genereert uw functieprofiel op basis van de door u gemaakte keuzes. Na het invullen van de vragenlijst wordt "uw ideale kandidaat profiel" automatisch verzonden naar uw Centerpoint consultant.

U ontvangt vervolgens uw profiel via de email en uw consultant zal het profiel, na analyse, uitvoerig met u doornemen. Vanzelfsprekend worden uw gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld.

Het invullen van de vragenlijst is een kwestie van keuzes maken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Selecteer daarom telkens de optie die het meest op de vacante functie van toepassing is met een "+" (linkse button) en de optie die het minst op de vacante functie u van toepassing is met een "-" (rechtse button).

 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
1.   + -    een unieke inbreng heeft die bijdraagt aan het geheel
+ -    opdrachten volgens schema uitvoert
+ -    gemakkelijk aanvoelt wat anderen bezighoudt
+ -    belangstelling toont voor nieuwe projecten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
2.   + -    met plezier uitkijkt naar een nieuwe opdracht
+ -    de tijd neemt om alle stappen van het proces door te nemen
+ -    zijn/haar werk ruim op tijd af heeft
+ -    een goed gevoel voor sociale verhoudingen heeft
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
3.   + -    tegenwerking heel normaal vindt
+ -    meerdere taken tegelijk aankan
+ -    ondanks de drukte altijd tijd over heeft voor andere dingen
+ -    ervoor zorgt dat hij/zij er goed uitziet
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
4.   + -    anderen laat zien wat zijn/haar grenzen zijn
+ -    actief is bij drukte en enigszins passief is in rustige tijden
+ -    evenementen (themadagen, seminars, etc.) organiseert
+ -    ontspannen overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
5.   + -    durft af te wijken van de gangbare paden
+ -    snel warm loopt voor uiteenlopende projecten
+ -    ondanks tegenslagen zijn/haar werk zal voltooien
+ -    opbouwende kritiek kan geven
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
6.   + -    uit zichzelf aan het werk gaat
+ -    op details let
+ -    voortdurend actief in de weer is
+ -    zich schikt naar de omstandigheden waarin het bedrijf verkeert
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
7.   + -    goed luistert alvorens een mening te vormen
+ -    zijn/haar opdracht direct afmaakt
+ -    bijzaken van hoofdzaken weet te scheiden
+ -    geregeld met iets nieuws komt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
8.   + -    interesse toont in zijn/haar collega's
+ -    zich zoveel mogelijk volgens de normen en waarden van de omgeving gedraagt
+ -    tijd besteedt aan de verzorging en presentatie van zijn/haar werk
+ -    beheerst overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
9.   + -    geregeld goede ideeën heeft
+ -    op onderzoek uit gaat bij gebrek aan informatie over een item
+ -    zich bezighoudt met zaken die de prioriteit hebben
+ -    rustig blijft onder druk
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
10.   + -    actief kennis met anderen deelt
+ -    vlot zijn/haar taken afwerkt
+ -    bergen kan verzetten
+ -    gemakkelijk om informatie of advies vraagt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?

De ideale kandidaat is iemand die:
11.   + -    gestructureerd werkt
+ -    zijn/haar werk met plezier uitvoert
+ -    orde en netheid hoog in het vaandel heeft staan
+ -    actief contact onderhoudt met relaties
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?

De ideale kandidaat is iemand die:
12.   + -    anderen feilloos aanvoelt
+ -    zich conform de bedrijfsetiquette gedraagt
+ -    een doorzetter is
+ -    zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
13.   + -    vindingrijk is
+ -    het belangrijk vindt om afspraken tijdig na te komen
+ -    in een gesprek feedback geeft, alleen als dat nodig is
+ -    open staat voor nieuwe inzichten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
14.   + -    zijn/haar werk leuk vindt
+ -    oog heeft voor detail
+ -    niet van uitstellen houdt
+ -    zich zoveel mogelijk volgens de normen en waarden van ons bedrijf gedraagt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
15.   + -    vindt dat tegenslagen een onderdeel vormen van werk
+ -    weinig slaap en rust nodig heeft
+ -    de grote lijn in de gaten houdt
+ -    er keurig en verzorgd uitziet
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
16.   + -    duidelijk zijn/haar grenzen aangeeft
+ -    het normaal vindt om regelmatig laat thuis te komen
+ -    ander werk ziet liggen en dit naar zich toetrekt
+ -    goed onder druk kan werken
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
17.   + -    laat zien dat er meerdere wegen zijn die leiden naar het gewenste resultaat
+ -    duidelijk laat merken dat hij/zij zijn/haar werk leuk vindt
+ -    zich vastbijt in zijn/haar opdracht totdat deze voltooid is
+ -    overtuigend overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
18.   + -    een duidelijke dagindeling heeft
+ -    bij het bestuderen van een onderwerp niets overslaat
+ -    heel wat werk kan verrichten alvorens moe te worden
+ -    soepel omgaat met collega's
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
19.   + -    zich begripvol opstelt
+ -    direct handelt
+ -    zich op hoofdzaken concentreert
+ -    initiatief toont bij de uitvoering van een project
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
20.   + -    met de meeste collega's goed overweg kan
+ -    etiquette en gedragsnormen belangrijk vindt
+ -    uiterlijke verzorging belangrijk vindt
+ -   
onder hectische omstandigheden zijn/haar rust bewaart

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
21.   + -    nieuwe toepassingen vindt voor een product of dienst
+ -    de puntjes op de "I" zet
+ -    de zakelijke relevantie van dingen weet in te schatten
+ -    goed met stressvolle situaties omgaat

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
22.   + -    makkelijk in contact treedt met nieuwe mensen
+ -    vlot reageert op impulsen vanuit de omgeving
+ -    bergen kan verzetten
+ -    op een directe manier communiceert

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
23.   + -    goed zelfstandig kan werken
+ -    door zijn/haar enthousiasme een positieve invloed heeft op collega's
+ -    zijn/haar spullen netjes opruimt
+ -    geregeld met goede voorstellen komt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
24.   + -    rekening houdt met de belangen van anderen
+ -    zich aan de formaliteiten en regels houdt
+ -    volhardt in alles wat hij/zij doet
+ -    zich flexibel opstelt bij het ontvangen van instructies

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
25.   + -    in noodsituaties improviseert om de klus alsnog te klaren
+ -    zijn/haar tijd goed indeelt
+ -    projecten aanneemt die grootschaliger zijn dan normaal
+ -    weet wat mensen in de directe omgeving bezighoudt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
26.   + -    rekening houdt met de interesse en motivatie van anderen
+ -    een positieve grondhouding heeft
+ -    doorgaans erg gemotiveerd overkomt
+ -    nieuwe, commercieel interessante projecten aanneemt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
27.   + -    van accuratesse en volledigheid houdt
+ -    op tijd zijn/haar werk af heeft
+ -    zijn/haar werk volgens opdracht uitvoert
+ -    oog heeft voor de dagelijkse gang van zaken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
28.   + -    tegenslag overwint om zijn/haar doelen te bereiken
+ -    de hele dag druk bezig kan zijn zonder zich uit te putten
+ -    over het algemeen minder tijd voor zijn/haar werk nodig heeft dan anderen
+ -    de leiding neemt in risicovolle situaties

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
29.   + -    de tijd neemt voor een degelijke presentatie
+ -    op heldere wijze zijn/haar wensen formuleert
+ -    soepel omgaat met kritiek
+ -    geïnteresseerd is in de praktische haalbaarheid van een project

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
30.   + -    geregeld met goede voorstellen komt
+ -    ondanks de werkdruk rustig blijft
+ -    een afwijkend standpunt durft aan te nemen
+ -    nuchter overkomt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
31.   + -    meer dan één oplossing voor een probleem ziet
+ -    eenmaal begonnen projecten niet zomaar los zal laten
+ -    ervan houdt om zich ergens voor in te spannen
+ -    een praktische grondhouding heeft

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
32.   + -    zijn/haar taken opeenvolgend afwerkt
+ -    zich gedraagt volgens de algemeen heersende normen en waarden
+ -    een helder beeld heeft van wat er moet gebeuren
+ -    bereid is op eigen verantwoording tijd te investeren in een nieuw project

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
33.   + -    in conflictsituaties met de tegenstander om de tafel gaat zitten
+ -    eerst het werk van de hoogste prioriteit uitvoert
+ -    het visitekaartje van ons bedrijf zou kunnen zijn
+ -    stressbestendig is

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
34.   + -    nauwkeurig en zorgvuldig werkt
+ -    zijn/haar mening geeft als de situatie daarom vraagt
+ -    gemakkelijk aanvoelt wat anderen bezighoudt
+ -    bewust is van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
35.   + -    graag praat over de projecten die de afdeling uitvoert
+ -    met beide benen op de grond blijft staan
+ -    bereid is een deel van zijn/haar loon te investeren in het bedrijf tegen een goede bonusregeling
+ -    zijn/haar werk even kan laten liggen als de situatie erom vraagt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
36.   + -    het een positieve uitdaging vindt om voor de leeuwen geworpen te worden
+ -    af en toe een plezierige opmerking (compliment, ja-woord) maakt
+ -    mensen bijeenbrengt
+ -    op de hoogte is van wat mensen op de werkvloer bezighoudt
   

Bedrijfsgegevens:

 
Naam contactpersoon opdrachtgever:
Naam bedrijf:
Betreft vacante functie:
E-mail:  
 

Eén keer klikken uw ideale kandidaat profiel wordt aangemaakt en veilig verzonden naar uw Centerpoint consultant

© Personal Potential 1998-2016