Online Functie Indicator

Competenties en persoonlijke eigenschappen zijn, naast opleiding en werkervaring, essentieel om een functie goed te kunnen uitoefenen. Met behulp van de Functie Indicator ® genereert u uw functieprofiel op basis van de door u gemaakte keuzes. Na het invullen van de vragenlijst wordt "uw ideale kandidaat profiel" automatisch verzonden naar uw Centerpoint consultant.

U ontvangt vervolgens uw profiel via de email en uw consultant zal het profiel, na analyse, uitvoerig met u doornemen. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Instructie: selecteer daarom telkens de optie die het meest op de vacante functie van toepassing is met een "+" (linkse button) en de optie die het minst op de vacante functie u van toepassing is met een "-" (rechtse button).

 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
1.   + -    een unieke inbreng heeft die bijdraagt aan het geheel
+ -    opdrachten volgens schema uitvoert
+ -    gemakkelijk aanvoelt wat anderen bezighoudt
+ -    belangstelling toont voor nieuwe projecten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
2.   + -    met plezier uitkijkt naar een nieuwe opdracht
+ -    de tijd neemt om alle stappen van het proces door te nemen
+ -    zijn/haar werk ruim op tijd af heeft
+ -    een goed gevoel voor sociale verhoudingen heeft
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
3.   + -    tegenwerking heel normaal vindt
+ -    meerdere taken tegelijk aankan
+ -    ondanks de drukte altijd tijd over heeft voor andere dingen
+ -    ervoor zorgt dat hij/zij er goed uitziet
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
4.   + -    anderen laat zien wat zijn/haar grenzen zijn
+ -    actief is bij drukte en enigszins passief is in rustige tijden
+ -    evenementen (themadagen, seminars, etc.) organiseert
+ -    ontspannen overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
5.   + -    durft af te wijken van de gangbare paden
+ -    snel warm loopt voor uiteenlopende projecten
+ -    ondanks tegenslagen zijn/haar werk zal voltooien
+ -    opbouwende kritiek kan geven
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
6.   + -    uit zichzelf aan het werk gaat
+ -    op details let
+ -    voortdurend actief in de weer is
+ -    zich schikt naar de omstandigheden waarin het bedrijf verkeert
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
7.   + -    goed luistert alvorens een mening te vormen
+ -    zijn/haar opdracht direct afmaakt
+ -    bijzaken van hoofdzaken weet te scheiden
+ -    geregeld met iets nieuws komt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
8.   + -    interesse toont in zijn/haar collega's
+ -    zich zoveel mogelijk volgens de normen en waarden van de omgeving gedraagt
+ -    tijd besteedt aan de verzorging en presentatie van zijn/haar werk
+ -    beheerst overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
9.   + -    geregeld goede ideeën heeft
+ -    op onderzoek uit gaat bij gebrek aan informatie over een item
+ -    zich bezighoudt met zaken die de prioriteit hebben
+ -    rustig blijft onder druk
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
10.   + -    actief kennis met anderen deelt
+ -    vlot zijn/haar taken afwerkt
+ -    bergen kan verzetten
+ -    gemakkelijk om informatie of advies vraagt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?

De ideale kandidaat is iemand die:
11.   + -    gestructureerd werkt
+ -    zijn/haar werk met plezier uitvoert
+ -    orde en netheid hoog in het vaandel heeft staan
+ -    actief contact onderhoudt met relaties
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?

De ideale kandidaat is iemand die:
12.   + -    anderen feilloos aanvoelt
+ -    zich conform de bedrijfsetiquette gedraagt
+ -    een doorzetter is
+ -    zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
13.   + -    vindingrijk is
+ -    het belangrijk vindt om afspraken tijdig na te komen
+ -    in een gesprek feedback geeft, alleen als dat nodig is
+ -    open staat voor nieuwe inzichten
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
14.   + -    zijn/haar werk leuk vindt
+ -    oog heeft voor detail
+ -    niet van uitstellen houdt
+ -    zich zoveel mogelijk volgens de normen en waarden van ons bedrijf gedraagt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
15.   + -    vindt dat tegenslagen een onderdeel vormen van werk
+ -    weinig slaap en rust nodig heeft
+ -    de grote lijn in de gaten houdt
+ -    er keurig en verzorgd uitziet
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
16.   + -    duidelijk zijn/haar grenzen aangeeft
+ -    het normaal vindt om regelmatig laat thuis te komen
+ -    ander werk ziet liggen en dit naar zich toetrekt
+ -    goed onder druk kan werken
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
17.   + -    laat zien dat er meerdere wegen zijn die leiden naar het gewenste resultaat
+ -    duidelijk laat merken dat hij/zij zijn/haar werk leuk vindt
+ -    zich vastbijt in zijn/haar opdracht totdat deze voltooid is
+ -    overtuigend overkomt
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
18.   + -    een duidelijke dagindeling heeft
+ -    bij het bestuderen van een onderwerp niets overslaat
+ -    heel wat werk kan verrichten alvorens moe te worden
+ -    soepel omgaat met collega's
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
19.   + -    zich begripvol opstelt
+ -    direct handelt
+ -    zich op hoofdzaken concentreert
+ -    initiatief toont bij de uitvoering van een project
 
Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
20.   + -    met de meeste collega's goed overweg kan
+ -    etiquette en gedragsnormen belangrijk vindt
+ -    uiterlijke verzorging belangrijk vindt
+ -   
onder hectische omstandigheden zijn/haar rust bewaart

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
21.   + -    nieuwe toepassingen vindt voor een product of dienst
+ -    de puntjes op de "I" zet
+ -    de zakelijke relevantie van dingen weet in te schatten
+ -    goed met stressvolle situaties omgaat

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
22.   + -    makkelijk in contact treedt met nieuwe mensen
+ -    vlot reageert op impulsen vanuit de omgeving
+ -    bergen kan verzetten
+ -    op een directe manier communiceert

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
23.   + -    goed zelfstandig kan werken
+ -    door zijn/haar enthousiasme een positieve invloed heeft op collega's
+ -    zijn/haar spullen netjes opruimt
+ -    geregeld met goede voorstellen komt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
24.   + -    rekening houdt met de belangen van anderen
+ -    zich aan de formaliteiten en regels houdt
+ -    volhardt in alles wat hij/zij doet
+ -    zich flexibel opstelt bij het ontvangen van instructies

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
25.   + -    in noodsituaties improviseert om de klus alsnog te klaren
+ -    zijn/haar tijd goed indeelt
+ -    projecten aanneemt die grootschaliger zijn dan normaal
+ -    weet wat mensen in de directe omgeving bezighoudt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
26.   + -    rekening houdt met de interesse en motivatie van anderen
+ -    een positieve grondhouding heeft
+ -    doorgaans erg gemotiveerd overkomt
+ -    nieuwe, commercieel interessante projecten aanneemt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
27.   + -    van accuratesse en volledigheid houdt
+ -    op tijd zijn/haar werk af heeft
+ -    zijn/haar werk volgens opdracht uitvoert
+ -    oog heeft voor de dagelijkse gang van zaken

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
28.   + -    tegenslag overwint om zijn/haar doelen te bereiken
+ -    de hele dag druk bezig kan zijn zonder zich uit te putten
+ -    over het algemeen minder tijd voor zijn/haar werk nodig heeft dan anderen
+ -    de leiding neemt in risicovolle situaties

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
29.   + -    de tijd neemt voor een degelijke presentatie
+ -    op heldere wijze zijn/haar wensen formuleert
+ -    soepel omgaat met kritiek
+ -    geïnteresseerd is in de praktische haalbaarheid van een project

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
30.   + -    geregeld met goede voorstellen komt
+ -    ondanks de werkdruk rustig blijft
+ -    een afwijkend standpunt durft aan te nemen
+ -    nuchter overkomt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
31.   + -    meer dan één oplossing voor een probleem ziet
+ -    eenmaal begonnen projecten niet zomaar los zal laten
+ -    ervan houdt om zich ergens voor in te spannen
+ -    een praktische grondhouding heeft

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
32.   + -    zijn/haar taken opeenvolgend afwerkt
+ -    zich gedraagt volgens de algemeen heersende normen en waarden
+ -    een helder beeld heeft van wat er moet gebeuren
+ -    bereid is op eigen verantwoording tijd te investeren in een nieuw project

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
33.   + -    in conflictsituaties met de tegenstander om de tafel gaat zitten
+ -    eerst het werk van de hoogste prioriteit uitvoert
+ -    het visitekaartje van ons bedrijf zou kunnen zijn
+ -    stressbestendig is

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
34.   + -    nauwkeurig en zorgvuldig werkt
+ -    zijn/haar mening geeft als de situatie daarom vraagt
+ -    gemakkelijk aanvoelt wat anderen bezighoudt
+ -    bewust is van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
35.   + -    graag praat over de projecten die de afdeling uitvoert
+ -    met beide benen op de grond blijft staan
+ -    bereid is een deel van zijn/haar loon te investeren in het bedrijf tegen een goede bonusregeling
+ -    zijn/haar werk even kan laten liggen als de situatie erom vraagt

Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op de ideale kandidaat van toepassing?
De ideale kandidaat is iemand die:
36.   + -    professionele uitdagingen op prijs stelt en deze dan ook niet uit de weg gaat
+ -    af en toe een plezierige opmerking (compliment, ja-woord) maakt
+ -    mensen bijeenbrengt
+ -    op de hoogte is van wat mensen op de werkvloer bezighoudt
   

Bedrijfsgegevens:

 
Naam contactpersoon opdrachtgever:
Naam bedrijf:
Betreft vacante functie:
E-mail:  
 
Eén keer klikken uw ideale kandidaat profiel wordt aangemaakt en veilig verzonden naar uw Centerpoint consultant

© Personal Potential 1998-2020