Instructies voor het invullen van de vragenlijst van de Personal Potential Banenkiezer ®

Vul onderstaande vragenlijst in volgens de instructies, inclusief de persoonlijke gegevens onderaan deze pagina. Vervolgens klik je op "Gegevens verzenden" om de uitslag (de gratis versie) op je beeldscherm te verkrijgen en de verdere instructies voor een uitgebreid loopbaanadvies op maat via email te ontvangen.

NB: Als je als kandidaat de vragenlijst invult, dan zal Personal Potential op korte termijn contact met je opnemen om de carri remogelijkheden met je te bespreken.

Door het invullen van de vragenlijst wordt je competentieprofiel aangemaakt en automatisch opgeslagen in de beveiligde profiel database. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en als zodanig gebruikt bij het opbouwen van de referentiegroep van de Banenkiezer ®.

Selecteer telkens de optie die het meest op je persoonlijkheid van toepassing is met een "+" (linkse button) en de optie die het minst op je van toepassing is met een "-" (rechtse button). Dezelfde optie zowel met meest als met minst markeren wordt niet geaccepteerd!

1. Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
 +   -    creatief
 +   -    gedisciplineerd
 +   -    aandachtig
 +   -    open-minded
2. Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
 +   -    enthousiast
 +   -    grondig
 +   -    daadkrachtig
 +   -    correct
3. Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
 +   -    vasthoudend
 +   -    energiek
 +   -    scherp
 +   -    representatief
4. Welke eigenschap/karaktertrek is het meest/minst op je van toepassing?
 +   -    assertief
 +   -    flexibel
 +   -    initiatiefrijk
 +   -    rustig
5. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    wijkt af van de gangbare paden
 +   -    loopt snel ergens warm voor
 +   -    zal ondanks tegenwerking zijn/haar opdracht voltooien
 +   -    geeft zijn/haar mening als de situatie daarom vraagt
6. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    gaat uit zichzelf aan het werk
 +   -    heeft een duidelijke eigen mening
 +   -    is voortdurend actief in de weer
 +   -    past zich gemakkelijk aan aan de omstandigheden
7. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    luistert goed alvorens een mening te vormen
 +   -    gaat meteen over tot actie
 +   -    scheidt bijzaken van hoofdzaken
 +   -    gelooft in zichzelf
8. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    heeft interesse in mensen
 +   -    gedraagt zich zoveel mogelijk naar de normen en waarden van de omgeving
 +   -    besteedt veel tijd aan zijn/haar uiterlijk
 +   -    weet wat mensen in de directe omgeving bezighoudt
9. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    heeft vaak goede idee n
 +   -    probeert anderen van zijn/haar mening te overtuigen
 +   -    dringt direct door tot de kern van de zaak
 +   -    heeft een realistische kijk op zaken
10. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    toont belangstelling voor anderen
 +   -    wil zijn/haar werk zo snel mogelijk af hebben
 +   -    is constant bezig
 +   -    begint aan zaken waarvan de afloop onzeker is
11. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    houdt van structuur in zijn/haar werk
 +   -    doet zijn/haar werk met plezier
 +   -    let op presentatie, uitstraling en voorkomen van mensen
 +   -    is trots op zijn/haar prestaties
12. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    voelt anderen feilloos aan
 +   -    houdt zich over het algemeen aan de regels
 +   -    is een doorzetter
 +   -    past zich aan aan de situatie waarin hij/zij zich bevindt
13. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    wijkt af van de gangbare paden
 +   -    loopt snel ergens warm voor
 +   -    zal ondanks tegenwerking zijn/haar opdracht voltooien
 +   -    durft meer dan menigeen
14. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    leert van zijn/haar fouten
 +   -    heeft er alles voor over om te winnen
 +   -    komt vaak met iets origineels
 +   -    vindt het belangrijk om verplichtingen na te komen
15. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    stelt zichzelf doelen
 +   -    let op details
 +   -    let op de gezichtsuitdrukking van mensen
 +   -    staat open voor nieuwe inzichten
16. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    geeft ongevraagd zijn/haar mening
 +   -    wil graag anderen helpen
 +   -    vindt zijn/haar werk leuk
 +   -    wil anderen over de streep halen
17. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    neemt initiatieven om zichzelf te ontplooien
 +   -    handelt direct
 +   -    gedraagt zich netjes en formeel
 +   -    let op details
18. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    geeft niet meteen op
 +   -    kan bergen verzetten
 +   -    wil resultaten boeken
 +   -    kan een onderwerp door en door onderzoeken
19. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    bekritiseert anderen als hij/zij dat nodig vindt
 +   -    houdt de grote lijn in de gaten
 +   -    ziet er keurig en verzorgd uit
 +   -    als hij/zij iets niet wil of geen tijd heeft, dan zegt hij/zij dat
20. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    besteedt graag aandacht aan anderen
 +   -    neemt de leiding in risicovolle situaties
 +   -    vindt het niet erg om geregeld laat thuis te komen
 +   -    volgt geregeld een nieuwe cursus of opleiding
21. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    heeft geen moeite met "Nee" zeggen
 +   -    vertrouwt op zijn/haar kwaliteiten
 +   -    is perfectionistisch ingesteld
 +   -    voelt aan of bepaalde plannen gaan lukken of niet
22. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    gaat direct op zijn/haar doel af
 +   -    laat anderen duidelijk zien wat hij/zij te bieden heeft
 +   -    doet graag anderen een plezier
 +   -    is ge nteresseerd in persoonlijke ontwikkeling
23. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    bedenkt vaak iets nieuws
 +   -    heeft een strakke dagindeling
 +   -    stelt zich bij anderen begripvol op
 +   -    gaat met verschillende types mensen om
24. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    als hij/zij ergens aan begint, dan gaat hij/zij er ook voor
 +   -    brengt anderen op goede idee n
 +   -    houdt niet van uitstellen
 +   -    vindt etiquette en gedragsnormen belangrijk
25. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    is iemand van de lange adem
 +   -    kan heel wat werk verrichten alvorens moe te worden
 +   -    concentreert zich op hoofdzaken
 +   -    zoekt zijn/haar kleding en schoenen met zorg uit
26. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    is een waaghals
 +   -    neemt de tijd voor alles wat hij/zij op zijn/haar weg tegenkomt
 +   -    blaakt van zelfvertrouwen
 +   -    is ge nteresseerd in het praktische nut van zaken
27. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    vindt nieuwe toepassingen voor een product of dienst
 +   -    zijn/haar enthousiasme werkt aanstekelijk
 +   -    als hij/zij eenmaal bezig is, is hij/zij niet gemakkelijk te stoppen
 +   -    is bijna nergens bang voor
28. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    komt op tijd op afspraken
 +   -    blijft ondanks tegenwerpingen van anderen geloven in zijn/haar denkbeelden
 +   -    heeft weinig slaap en rust nodig
 +   -    doet bijna nooit moeilijk
29. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    houdt rekening met de belangen van anderen
 +   -    is een doorpakker
 +   -    ziet snel wat belangrijk is en wat niet
 +   -    denkt vaak: wat de ander kan, dat kan ik ook
30. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    maakt makkelijk contact met mensen
 +   -    probeert het goede voorbeeld te geven aan anderen
 +   -    vindt uiterlijke verzorging en stijl belangrijk
 +   -    zal niet zo snel een stommiteit begaan of iets raars doen
31. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    ziet meer dan n oplossing
 +   -    strijdt voor zijn/haar idee ngoed en opvattingen
 +   -    heeft over het algemeen minder tijd nodig voor zijn/haar werk dan anderen
 +   -    let op maatschappelijke positie en status van mensen
32. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    kijkt tijdens een gesprek mensen aan
 +   -    wil het liefst alles tegelijk doen
 +   -    houdt van een actief leven
 +   -    gaat, als dat nodig is, gevaren niet uit de weg
33. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    deelt zijn/haar tijd goed in
 +   -    wordt snel enthousiast over iets
 +   -    zorgt ervoor dat hij/zij er goed uitziet
 +   -    mag er best wezen in vergelijking tot anderen
34. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    houdt rekening met de interesse en motivatie van anderen
 +   -    zal anderen niet snel tot last zijn
 +   -    overwint tegenslag om zijn/haar doelen te bereiken
 +   -    vindt het niet erg als een afspraak wordt gewijzigd
35. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    ziet meer dan n oplossing
 +   -    kan, indien nodig, anderen flink op hun nummer zetten
 +   -    zegt gemakkelijk wat hij/zij denkt
 +   -    gaat voor zijn/haar vrienden door het vuur
36. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    vindt persoonlijke groei belangrijk
 +   -    bij het bestuderen van een onderwerp slaat hij/zij niets over
 +   -    maakt om de zoveel tijd de balans op
 +   -    werkt zijn/haar taken opeenvolgend af
37. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    werkt naar een van te voren vastgesteld doel toe
 +   -    voor het bereiken van zijn/haar doelen zal hij/zij de nodige middelen gebruiken
 +   -    vindt het niet erg als iemand zijn of zijn/haar emoties toont
 +   -    staat zoveel mogelijk voor iedereen klaar
38. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    houdt van een directe manier van communiceren
 +   -    stelt anderen op hun gemak gewoon door zichzelf te zijn
 +   -    is doorgaans erg gemotiveerd
 +   -    wil de puntjes op de "I" zetten
39. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    vindt leren vanzelfsprekend, je hoeft er niet per s een cursus voor te volgen
 +   -    houdt ervan om zich ergens voor in te spannen
 +   -    helpt vriend(inn)en in nood
 +   -    adviseert anderen hoe het beter zou moeten
40. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    zal eenmaal begonnen opdrachten niet zomaar loslaten
 +   -    denkt vaak: liever gisteren dan morgen
 +   -    wil zijn/haar doelen bereiken
 +   -    houdt van grondigheid en volledigheid
41. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    is competitief ingesteld
 +   -    respecteert de algemeen heersende normen en waarden
 +   -    let erg op zijn/haar uiterlijke verzorging
 +   -    draait niet om de hete brei heen
42. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    geeft geregeld blijk van zijn/haar steun en toeverlaat
 +   -    werkt liever op provisiebasis met kans op grote verdiensten dan in loondienst
 +   -    gelooft in zijn/haar eigen kunnen
 +   -    kijkt nu heel anders tegen zaken aan dan pakweg vijf tot tien jaar geleden
43. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    neemt geen blad voor de mond
 +   -    vindt tijd een rekbaar begrip
 +   -    werkt nauwkeurig en zorgvuldig
 +   -    blijft met beide benen op de grond staan
44. Welke uitspraak of stelling is het meest/minst op jou van toepassing?
 +   -    kijkt regelmatig na of zijn/haar doelen bereikt zijn
 +   -    laat niet met zich sollen
 +   -    heeft over het algemeen alles op de rij
 +   -    wil zichzelf op sommige punten verbeteren

Persoonsgegevens
 
Uw interesse in de Banenkiezer ®
Voor- en achternaam:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Postcode & woonplaats:
Maximale afstand woon - werk
Hoogst genoten opleiding (niveau & richting):  * 
E-mail:  *