Bevindingen
van het rapport SI, de Personal Potential Poster en de training "Benut je Succesfactoren".
 

1 L.S.,

Allereerst mijn compliment voor de validiteit van uw testsite. Daarop scoor ik telkens opnieuw de Creator in zijn hoedanigheden van Innovator etc, Architect etc. en Vredestichter etc. Dit compliment kan ik u geven, omdat ik in 2001 via het zogenaamde "ZelfKonfrontatieMethode" onderzoek volgens de methode van Prof Hermans c.s. onder deskundige begeleiding ben nagegaan waar het zwaartepunt van mijn -gehele leven omvattende- waardegebieden, noem het geloofssysteem of overtuigingenstelsel feitelijk ligt. De uitkomsten van dit dagen durende onderzoek zijn afgeconcludeerd door het bekend worden van mijn zogenaamde positieve pool, te weten: "Ik ben de creatieve bemiddelaar".

Hierover wil ik nog een positief tekstje schrijven dat u -zo u wilt- op uw website (anoniem) kunt publiceren. Het is, na het bekend worden van mijn positieve pool, voor mij echt een probleem geworden wat met die pool/uitkomst aan te vatten. Een "creatief bemiddelaar" is immers voor velen een abstract (container)begrip.

Gebruik gemaakt hebbend van uw testsite blijk ik te beschikken over drie MB-typeringen onder de Hoofdtypering Creator. Het is bijzonder dat u aan de typeringen (door correlaties/feiten?) beroepen koppelt die concreet zijn.

Uw site is een aanrader voor iedereen!!

Met vriendelijke groet

op verzoek anoniem geplaatst.

2

Jullie poster is prachtig. We gaan hem ophangen. Mijn directie secretaresse zal nog contact met je opnemen om te kijken of we verdere analyses kunnen gebruiken.

Groet,

Jaap van den Heuvel
alg. directeur
Rode Kruis Ziekenhuis

3

Zojuist heb ik de Personal Potential Poster ontvangen. Erg indrukwekkend, zowel qua vormgeving als inhoud, een echt meesterwerk.

Mijn eigen typering ISFP wordt tot in de finesses beschreven ondanks een beperkt aantal woorden. Het symbool voor de sensualist is sprekend.

Zelf heb ik opgemerkt dat de types in elkaar overgaan, bijvoorbeeld de Shapers in de Creators (dit fenomeen is misschien ook wel van toepassing op mijn situatie). Is de volgende interpretatie juist? De Shapers richten zich erg op de Creators, zij willen een unieke positie in de maatschappij maar hebben dit voor zichzelf intern nog niet bereikt. De Creators richten zich op de Builders in de zin dat zij een nieuwe samenleving willen creëren, maar teveel in het scheppen blijven steken. De Builders nemen het op voor de Controllers en de Controllers bewonderen de verworvenheden van de Shapers.

Mag ik jullie één advies geven als Marketeer? Het tarief dat jullie voor de poster rekenen is veel te laag, naast informatiebron van de MBTI is het tegelijkertijd een kunstwerk. Het minimum tarief dat jullie moeten vragen is 100 euro aan particulieren en 200 euro aan bedrijven, anders komt jullie boodschap niet over zoals jullie het bedoeld hebben.

Ik zal de mogelijkheden voor de toepassing van jullie meesterwerk eens nader onder de loupe nemen. Ik laat binnenkort weer van mij horen.

Mijn bewondering,

Op verzoek anoniem geplaatst
Marketeer van 42 jaar (ISFP)
organisatie: Sarah Lee

4

Bedankt voor het toesturen van de poster, hij is ontzettend gaaf! Je raadde me aan om hem in te lijsten, dat ga ik ook zeker doen. Hij komt dan in mijn kantoor te hangen. Ik ben me ook verder gaan verdiepen in MBTI en dan vooral in mijn eigen persoon (ENFP). Echt heel bizar hoe de beschrijving klopt. In mijn persoonlijk ontwikkelplan binnen ORMIT staan een aantal competenties vermeld die zich nog wat verder zouden kunnen ontwikkelen. Deze punten komen ook overeen in de omschrijving van MBTI.

neiagram (type 7), MBTI (ENFP), de teamrollen van Belbin (Planter) en de leerstijlen van Kolb (Divergeren). Deze uitkomsten leggen allemaal verband met elkaar. Je zou zeggen, dat je met deze zelfkennis moet weten wat je nou echt wil, maar dat zit er helaas nog niet helemaal in.

Nogmaals bedankt voor het bellen en het opsturen van de poster. Misschien spreken we elkaar nog eens!

Groet,

Arthur Suiker (ENFP) Manager ORMIT Management Trainees BV

5

Ik heb even de tijd genomen om jullie rapport grondig door te nemen. Ik had u aan de telefoon gezegd dat ik zou laten weten in welke mate ik vond dat het ‘klopte’ en waar niet. Nu, here we go:

De Succes indicator ISFP Senualist:

Introversion : Ik kan inderdaad heel geconcentreerd met iets bezig zijn, zowel op het werk, als bvb een boek lezen. Ik ben een perfectionist op mijn werk (moet goed gedaan zijn), soms te (moet in het oog houden dat wat ik doe ook de tijd waard is die ik erin steek. Ik kan mij ook herkennen in de term ‘vasthoudendheid’ in die zin dat ik mij op een project kan gooien en ‘ervoor gaan’. Heb ook meer interesse in ‘goede’ vrienden, dan in ‘veel’ vrienden. Zal mij ook niet zo snel aansluiten bij groep waarvan ik niet reeds enkele leden goed ken.

Sensing: Kan er voor een stuk wel inkomen in deze beschrijving, in die zin, dat dit hetgeen is dat ik denk dat mensen over mij denken. Ik kan ook wel iemand met de neus op de feiten drukken, al ga ik dit wel proberen wat in te kleden, zeker bij mensen die belangrijk zijn voor mij.

Feeling: Kan ik eigenlijk niet veel over zeggen, behalve over empathie dan, daar hoop ik toch goed in te zijn.

Perceiving: Ben voor het moment in een fase waar ik flexibel kan zijn en aan verandering toe ben. Heb mij op beroepsmatig vlak recentelijk inderdaad wat naar voren geschoven voor hogere functies die vrijkwamen, maar hoe raar het ook klinkt, ik vind mezelf eigenlijk wel (te) voorzichtig (zal lang nadenken vooraleer ik een stap zet).

Afzender: Cathy deschrijver (ISFP), 29 jaar, Knokke-Heist, België.

6 Op 18 oktober 2000 heb ik deelgenomen aan de Myers Briggs training van Personal Potential.

Ik vond de training zeer verhelderend en het heeft mij een andere en met name een ruimere blik gegeven op de theorie zoals wij deze bij onze organisatie hanteren en in onze trainingen verwerken. Ik kan hier veel mee en zal daar waar mogelijk zeker Personal Potential onder de aandacht brengen van mijn relaties.

Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

Op verzoek anoniem geplaatst.

7 Op 18 oktober 2000 heb ik deelgenomen aan de Myers Briggs training in Utrecht.

"In eerste instantie bekeek ik de training met veel scepsis. Er zijn zoveel manieren om te bepalen hoe je je potentieel succesvol kunt benutten. Loopbaanbegeleiding heb ik gedaan en heeft me niet zoveel geholpen. Op het internet heb ik meer tests gedaan die me wel wat zeiden over mijn mogelijkheden. Ook praat ik met veel mensen om mij heen over hun werk en waarom zij zich erin thuis voelen of waarom juist niet. En ik kijk steeds weer naar mijn eigen functioneren en probeer me te spiegelen aan de meningen van anderen. Deze training echter heeft voor mij één belangrijke meerwaarde: het biedt criteria om je eigen vaardigheden en die van anderen aan te toetsen, criteria die ook nog makkelijk te begrijpen zijn! En dus betrekkelijk eenvoudig toe te passen binnen je eigen werkomgeving. Voor mijzelf was dat vooral een eye-opener. Als INFP/INTP zal ik wel eeuwig zoeken blijven naar de juiste rol vor mijzelf, maar ik heb nu het gevoel dat ik in ieder geval op deze rolbeschrijvingen kan terugvallen.

Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

Barbara Philipsen, hoofd service desk, INFP/INTP, 39 jr.

8 alles in goede orde ontvangen.

In de typering kan ik me in grote lijnen vinden, e.e.a. is overigens geen verrassing. Zoals je kunt zien ben ik (al jaren) bezig op het gebied van interactie en attitude-aspecten. Verdere begeleiding of verandering van werkkring is op mij niet van toepassing.

Met vriendelijke groeten,

Helga van Muijen (54 jr, ENFP)

9

Ik heb het rapport SI bestudeerd en het profiel van de "innovator" (ENTP) gelezen. Al snel merkte ik dat het profiel van wereldverbeteraar (ENFP) meer op mij van toepassing is. Het beeld van de wereldverbeteraar (ENFP) is alleen in bepaalde gevallen niet zo extreem op mij van toepassing zoals omschreven staat. Verder zoek ik graag dingen uit, kom met iets nieuws of orgineels. Maar ik denk dat ik te wispelturig ben om b.v. tot in details in de techniek of wetenschap bezig te zijn. Ik heb de neiging zaken waar ik aan begonnen ben niet af te maken, en ik hou absoluut niet van routine e.d. Ik ben ook niet extravert genoeg om veel leiding te geven, dat mogen andere ook wel doen.

Het beeld van weredverbeteraar (ENFP) is daarom meer van toepassing; Veel gevoel voor humor, creativiteit, openheid, onafhankelijkheid etc.etc. Ik ben ook veel met muziek bezig om me te kunnen uiten.

Goed, volgens mij heb ik je voorwaarde redelijk uitgebreid beantwoord, misschien heeft dit nog een vervolg. Ik sta overal voor open, want volgens het profiel zijn ENFP's succesvol, dus laat dat maar eens gebeuren dan,

Groeten Gerrit Snijders (33 jaar, ENFP)

10 Op 7 juni jl. heb ik de training "Benut je Succesfactoren" gevolgd.

Ik vond de training gebaseerd op het SI rapport zeer de moeite waard! Zelf ervaar ik de typeringen als een verdieping van het PPA-rapport. Op mij zijn drie typen van toepassing: INTP, ISFP en ISTP. In de laatste herken ik mijzelf het minst, eigenlijk alleen op onderdelen. De eerste twee samen is een grote herkenning. Verbazingwekkend. Het meest herkenbaar is voor mij dat ik op gevoel en rationaliteit evenwichtig scoor en de sterke waarnemingszin van de ISFP. Ik zie, hoor, voel en ruik alles sterker en intenser dan andere mensen. Het kost me veel energie om dit in goede banen te leiden. Het kenmerkt mijn behoefte aan alleen-zijn en rust. Ook bij deze typeringen horen verbeterpunten. Ook hier: herkenning en duidelijkheid.

De training vond ik heel bijzonder, verliep in een goede, open sfeer en krijgt een vervolg in juli. Erg leuk, ik kijk ernaar uit.

Inmiddels heb ik al veel mensen in mijn omgeving verteld over mijn ervaringen met Personal Potential en een aantal zijn dusdanig nieuwsgierig geworden dat ze in ieder geval de website gaan bekijken of mensen gaan doorverwijzen. Het geheel vind ik de investering nu al meer dan waard. De volgende stap voor mij moet zijn de oriëntatie op de arbeidsmarkt, dus onderzoeken waar voor mij op dit moment passende vacatures zijn in andere sectoren dan waarin ik tot nu toe heb gewerkt. Dit kan ik nu met heel wat meer zelfvertrouwen gaan doen en ik ben veel beter in staat om te beoordelen wat ik wel en niet wil en waarom niet/wel.

Maarten en Manfred bedankt!

Paula Hester (INTP, ISFP) uit Hengelo.

Teamleidster, 39 jaar, Andragologie.

Datum toezending reactie: 13 juni 2000

11 Op 12 april heb ik de training "Benut je Succesfactoren" gevolgd. Ik vond het een leerzame training, ook om een beeld te krijgen van de werkzaamheden die bij mijn werknemers passen!

Als iemand die geïnteresseerd is in de training graag een objectieve referentie wil hebben, kan hij of zij altijd contact met mij opnemen. Telefoon: 0599-614370.

Dat nog vele mensen hun voordeel mogen doen met behulp van jullie potentieelrijke training!

Succesvolle groeten,

René Voulon (ENTP)
Directeur Assurantie -en Pensioenbedrijf
57 jaar
Stadskanaal

Datum toezending reactie: 16 april 2000

12 Hierbij dan eindelijk (!) mijn reactie op het rapport SI en de training, t.b.v. de referenties op jullie website. Mag als geheel worden geplaatst.

"Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik (op aanraden van een naaste collega die wist dat ik "zoekende" was) achtereenvolgens de korte Succes Indicator en de de training "Benut je Succesfactoren" heb gevolgd. De uitslag bevestigde voor een groot deel mijn zelfbeeld. Ik scoorde het type INFP, dit herken ik nog steeds voor een groot deel. Voor T (rationaliteit) scoorde ik op de test aanmerkelijk lager dan voor F (gevoel), terwijl ik mij eveneens voor een groot deel herken in het profiel van de INTP. Misschien ben ik er bij het maken van de test teveel vanuit gegaan dat een mens nooit rationeel kan zijn....

Mede naar aanleiding van het profiel behorende bij mijn persoonstypering(en) ben ik begonnen aan de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, ik ga proberen deze studie naast mijn baan af te maken wat me nog zeker enige jaren zal kosten, maar ik heb toch heel sterk het idee dat ik de goede richting ingeslagen ben. Hoe dan ook, sowieso ben ik heel blij dat ik deze test gedaan heb, de uitslag verklaarde mij veel. Bij mij was met name de hoge score voor Intuïtie uitgesproken, in tegenstelling tot Sensing. Dit klopt: ik ben niet het meest praktisch ingestelde persoontje maar kan wel heel abstract denken. Dankzij het rapport SI accepteer ik dit nu ook beter en houd ik er rekening mee in mijn loopbaanplannen. Voor mij was het rapport SI en het volgen van de training absoluut de moeite waard!"

Marijke Boer (INFP/INTP),
Project assistente,
26 jaar,
Hengelo,

Datum toezending reactie: 19 maart 2000

13

Hartelijk dank voor het rapport dat je voor mij opgesteld hebt.

Ik leun het meest aan bij het ISFP-type, alhoewel het INFP-type bij mij ook sterk aanwezig is ben ik soms niet zo zelfopofferend voor anderen, het hangt ervan af voor wie.

Nogmaals dank voor deze openbaring en verrijking van het inzicht in mezelf.

Groeten,

Ann Bertens (ISFP)
27 jaar
Hostade, België

Datum toezending reactie: 21 januari 2000

14 Op 8 december 1999 heb ik deelgenomen aan de training "Benut je succesfactoren" in Utrecht. Hiervoor had ik al het rapport SI ontvangen en ook de PPA gedaan, zodat ik al een goed (herkenbaar) beeld van mijn profiel had.

In het eerste deel van de training werd met name dieper ingegaan op de verschillende hoofdtypes (Shaper, Builder, Creator en Controller). Dit gaf mij een verhelderend beeld van de onderlinge verhouding tussen verschillende type mensen en mijn eigen plaats (Builder) hierin. Hierna werd besproken in een interactieve sessie hoe je je succesfactoren optimaal kunt inzetten in een bepaalde functie en branche.

Ik vond de training goed opgezet. Het was interessant om de theoretische achtergrond te zien van je eigen persoonlijkheidsprofiel. Ik heb door de training en de beide rapporten (SI en PPA) een duidelijk beeld gekregen van mijn carrièremogelijkheden. Dit geeft mij een stuk meer zekerheid.

Bart van der Dussen (INFJ)
HEAO-er, 28 jaar, Utrecht.

Datum toezending reactie: 2 januari 2000

15 De cursus van woensdag 8 december 1999 vond ik erg zinvol. Het geeft mij in elk geval wat handvaten om naar mensen te kijken (en niet in de laatste plaats naar mijzelf) en hun gedrag te 'voorspellen'. Ik denk dat zo'n cursus eigenlijk een 'must' is om de rapporten goed te begrijpen.

Met vriendelijke groet,

Op verzoek anoniem geplaatst (ISFJ).

43 jaar, Marketing Manager (drs) in de Farma branche.

Schiedam.

Datum toezendig reactie: 12 december 1999

16 Hartelijk dank voor het rapport dat ik van u ontvangen heb, ofwel de vier rapporten. Na lezing blijkt het is inderdaad wat dubieus bij mij maar het meest voel ik me inderdaad toch aangesproken tot de ENTP. Dus sta ik goed onderverdeeld bij de foto pagina. Maar wat ik mij nu ontzettend afvraag hoe mijn foto nu toch bijgedragen heeft tot onderverdeling in deze categorie. Mag ik dan de conclusie trekken dat bij een bepaalde mensen een bepaald uiterlijk hoort? Ik moet zeggen dat dat bij bestudering van de levensgenieters wel opviel dat er iets bepaalds was waaraan je kon zien dat ze het leven erg leuk vinden, maar bij de overige groepen is dit toch minder duidelijk. Daar ben ik nu toch heel nieuwsgierig naar!

Complimenten trouwens voor de service en snelle reacties!

Met vriendelijke groet,

A. K.

17 Ik moet zeggen dat uw site gemakkelijk bereikbaar is. Uw test heeft mij in een oogwenk inzicht gegeven over wie ik ben, veelal een bevestiging van datgene wat ik zelf ook dacht. Anderzijds hebben enkele opmerkingen uit het rapport mij ook doen nadenken over of mijn eigen beeld nog wel klopte.
met vriendelijke groet,

Han Kuipers

18 Geachte heren,

Hartelijk bedankt voor uw inzet. Ik hoop dat u nog veel bereikt op dit gebied en zal u dan ook zeker geïnteresseerd volgen de komende jaren. Ik ben erg blij met het rapport en zal het zeker gebruiken bij mijn beroepskeuze e.d. Nog even over dat rapport, ik heb wel het ISFP deel ontvangen (wat volgens u bij mij het zelfde inhield als het ISTP deel) Maar het ISTP deel stond toch echt niet onder aan het bericht helaas. Daarom zou ik graag dat ISTP rapportje van u ontvangen, want ISFP is leuk maar ik had toch meer een ISTP karakter, dus daarvoor al dank.

M. van Beek.

19

Uw e-mail gelezen hebbend ben ik inderdaad tot de conclusie gekomen dat ik meer nijg naar de INTP. in een hoop kenmerken van de INFP kan ik mij goed vinden, alleen het algemeen hulpverlenerskarakter past helemaal niet. Het algemeen profiel van de INTP past heel goed!!

groetjes,

Harold P. J. Bisscheroux
Cardiovascular Research Institute Maastricht
Department of Biochemistry
Faculty of medical scienses
University of Maastricht
Universiteitssingel 50
P.O. box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Tel: +31-+43-3881535
+31-+43-3881536 fax: +31-+43-3670988 E-mail: H.Bisscheroux@bioch.unimaas.nl

20 Hallo,

Bedankt voor het rapport SI. Ik denk dat het aardig klopt. Ik heb nog een vraagje. Als het goed is bevindt zich een demoversie van het PPA rapport 'achter' de button 'PPA downloaden', toch? Ik heb geprobeerd deze te vinden, maar het is me niet gelukt. Is het mogelijk dat deze optie is weggevallen?

Vriendelijke groeten,

Marc Woudstra

21 ing. H.W.O. van der Horst
p/a Kifhoek 22
7941 CZ Meppel
tel 0522-256326
0622569151
som@rendo.dekooi.nl
o_van_der_horst@hotmail.com
icq: 9366805

Vriendelijk dank voor het toegezonden rapport. Toch raakte ik enigzins in verwarring door het rapport. Ik begrijp dat ik op de rand van een enfj en een efsj zit?

In beide profielen kan ik mij zeer goed vinden en het zijn als het ware mijn 2 gezichten die vertegenwoordigd zijn; klopt dit of is het niet mogelijk dat je een dubbele typering hebt???

Ik ben aan het solliciteren als management consultant en heb ook de mogelijkheid als IT management consultant aan de slag te gaan. Dit klopt toch aardig met de profielen of is dit niet verstandig?

Vriendelijk dank voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Olivier van der Horst

22 De test op internet heb ik aan vele vrienden en familieleden voorgelegd -niet iedereen heeft daar trek in overigens- omdat ik het een mooie test vind die weer wat bijdraagt in inzicht in jezelf. Zoals vele andere testen. Het is verbluffend dat je op basis van 64 uitspraken -waarop je met een plus en een min moet scoren- zoveel feedback terugkrijgt op jezelf! Je moet dat natuurlijk wel relativeren -en dat doe ik ook- maar het resultaat mag er toch zijn: je verneemt wat je succesfactoren zijn (daarbij komen er altijd 2 naar voren, van de 4 die onderscheiden worden: wijsheid, sociale interactie, taakgerichtheid en globale structuur. De scores hierop zijn afgeleid uit de vier dimensies waarop je scoort met je antwoorden: introversie-extraversie (I-E), rationeel-emotioneel (T-F), structuur-globaal (J-P), intuitie-waarnemen (N-S). Als je op de I-E dimensie hoger scoort op introversie dan op extraversie dan ben je een I. Je verkrijgt zo een Jung-profiel (althans dat beweert Personal Potential, ik heb het niet gecheckt in de boeken) die samengevat wordt met een combinatie van 4 letters (van elke dimensie degene waarop je het hoogst scoort). Zo ben ik bijvoorbeeld een ENFP, een Extraverte Intuitieve Voelende Globale. Jung noemt dat een Wereldverbeteraar. Personal Potential geeft je via internet (gratis als je een pasfoto instuurt of mailt, let op niet groter dan 10 kB) een beschrijving van je profiel. Met sterke kanten en verbeterpunten. Doe ermee wat je er mee wilt, kun je er wat mee, dan is dat mooi meegenomen. Als je echt geboeid raakt kun je een uitgebreidere vragenlijst downloaden, maar pas op het zijn 125 vragen en daar ben je (als je het serieus neemt) meer dan een uur mee zoet. Zover ben ik wel gekomen, maar als je daarvan de terugkoppeling wilt ontvangen moet je wel dokken: 300 piek of daaromtrent. Natuurlijk moet Personal Potential ook ergens van leven, dus als je warm bent gelopen, is het de moeite waard, zeker als je een privé-consulent (buiten de deur) daarmee kan besparen.

Met vriendelijke groet,

Jim Moerman
Mauvestraat 27-C
1073 RG Amsterdam
020-6793163