Personal Potential 
Personal Potential is het adviesbureau op het gebied van Human Potential Consultancy. Wij brengen de loopbaanmogelijkheden van uw mensen in kaart op basis van hun Persoonlijke Potentieel via een uitgebreide competentie analyse.
 
De Personal Potential Analysis (PPA)
Om het potentieel van toekomstige leidinggevenden en de cultuur van organisaties in kaart te brengen, heeft Personal Potential in de periode van 1996-1998 de PPA laten ontwikkelen door een team van arbeidsmarktdeskundigen en psychologen. De experts die een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van de PPA hebben alle een Universitaire achtergrond in de overeenkomstige specialisatie. De PPA is een geavanceerd Competentie Analyse Instrument dat gebruikt kan worden bij de potentieelbepaling van uw medewerkers. De PPA verschaft u een helder inzicht in de verborgen talenten, gaven, groeikansen en ambities van uw mensen.

Consultancy op basis van het rapport PPA Expert

In het kader van loopbaanplanning en potentieelbepaling van individuele (potentiŽle) werknemers wordt met behulp van de PPA het persoonlijkheidsprofiel van een kandidaat in kaart gebracht. Het uitgangspunt voor het individuele loopbaanontwikkelingsplan is het rapport PPA Expert.

Het breedte -en diepte profiel dat in dit rapport besproken wordt verwijst direct naar arbeidsmarkt en werkomgeving. Hierdoor wordt al snel duidelijk welke werkomgevingen (cultuur en functie) bij de kandidaat of medewerker passen. 

In tegenstelling tot "testen" bij traditionele selectieprocedures, waar uitsluitend wordt gekeken of een kandidaat past binnen het opgestelde functieprofiel, geeft het rapport aan voor welke functies en type organisaties de kandidaat wel geschikt is. Door deze positieve benadering ervaart iedereen de PPA als uiterst stimulerend.

De Human Potential Consultants, de heren van Mook en Boevink, zullen u in bovengenoemde procedure met raad en daad bijstaan. 
Maarten van MookManfred Boevink

Gebruiksgemak PPA: vragenlijst en rapport

De gestructureerde PPA software is innovatief en zorgt voor een snelle communicatie: de PPA vragenlijst kan na downloaden en installeren vanaf Personal Potential's site direct in gebruik worden genomen door de HR manager/consultant van uw organisatie. Vanaf dit moment kunnen kandidaten de vragenlijst invullen via de computer. Na afloop wordt automatisch het uitvoerbestand "achternaamkandidaat".prn aangemaakt. U hoeft alleen dit uitvoerbestand per E-mail naar Personal Potential te versturen, waarna in samenspraak met uw organisatie het rapport PPA Expert -wederom via E-mail (indien gewenst per post) - u binnen 24 uur wordt toegezonden.

Het rapport PPA Expert toont u de succesfactoren en de verbeterpunten van de kandidaat, de profielschets en de Persoonlijke Typering. De psychologische eigenschappen die besproken worden zijn geclusterd op werkomgeving (bijv. Marketing en Communicatie) en competentie (bijv. Leiderschap). Het voordeel hiervan is dat u de voor de betreffende organisatie meest relevante werkomgevingen kunt selecteren. Het 44 pagina's tellende rapport PPA Expert geeft in de laatste negen pagina's aan welke voorkeuren de kandidaat heeft met betrekking tot verschillende organisatieculturen en bedrijfsafdelingen, alsmede de gebieden op welke de talenten en groeikansen van de kandidaat liggen.

Onderstaande tabel geeft u een indicatie van de relatie persoonlijkheid en werkomgeving zoals weergegeven in het rapport PPA Expert. De bruikbaarheid van het rapport door de Human Resources afdeling kan eventueel ondersteund worden door een training of persoonlijke uitleg door een van onze Human Potential Consultants.

Divisie

Eigenschap of Competentie

Marketing & Communicatie Creativiteit en Visie
Administratie Organisatie
Inkoop CommerciŽle instelling
Distributie & Logistiek Verantwoordelijkheid
Verkoop Overtuigingskracht
Fabricage & Productie Praktische instelling en Sociale vaardigheden
Management Overzicht en Leiderschapskwaliteiten
FinanciŽn Numeriek inzicht en betrouwbaarheid
Personeel & Organisatie Emotionele Intelligentie

Toepassingsmogelijkheden Rapport PPA Expert

 1. Werving & Selectie
  Indiensttreding van nieuwe personeelsleden. Het rapport PPA Expert is een waardevolle aanwinst als extra referentiepunt in de tweede ronde van een selectieprocedure.
 2. High Potential Selectie
  Uit een groep personeelsleden van wie men hoge verwachtingen heeft, wordt degene met de meeste carrièreperspectieven geselecteerd (Bijv. Management Traineeship).
 3. Interne mobiliteit
  Uit een groep personeelsleden wordt diegene geselecteerd die het beste in de vacante functie past (uitdiensttreding of ontslag van een ander personeelslid die een vacante functie achterlaat).
 4. Functie - potentieelbeoordeling
  Bij een functioneringsgesprek van hoger opgeleide personeelsleden (MBO+)
 5. Redeployment
  Bij een reorganisatie waarbij de boventallige medewerkers worden begeleid naar een passende baan buiten de organisatie
 6. Competentie Analyse als integraal onderdeel van trainingen en coachingstrajecten
  De PPA laat duidelijk zien welke competenties actuele groeikansen zijn en welke eigenschappen uitdagende verbeterpunten.

PPA collectief 
De collectieve PPA is geschikt om de cultuur van een organisatie of team te analyseren en te omschrijven alsmede om knelpunten binnen uw organisatie te lokaliseren.
 
Bij de bepaling van de organisatiecultuur komen de sterke/verbeter punten en het potentieel van uw bedrijf of instelling naar voren. De uitkomsten van de PPA collectief vormen de basis voor de korte c.q. lange termijn strategie van uw organisatie. Is een koerswijziging wenselijk of moet u besluiten tot een fusie of joint venture?

Bij het bepalen van het potentieel van uw organisatie verkrijgt u op basis de PPA collectief en intensieve gesprekken met uw personeel, inzicht in de mogelijke prestaties van uw werknemers. Op basis van deze inzichten kunt u uw medewerkers gerichter aansturen en weten uw medewerkers beter wat er van hen wordt verwacht.


Referenties 


Moduslink Inc., ModusLink is a leading provider of global supply chain management solutions with more than 20 years of experience servicing the needs of technology companies.

Wientjes Groep, Interim Management, W&S, Training & Opleiding, Replacement

Meddo Technical Professionals, Personal Human Resources Management

KIT, Kennis industrie, Infrastructuur voor Productontwikkeling

MensVisie, Praktijk voor Hypnotherapie, NLP en Stress-counselling

Universiteit Twente, Research Programmes & Regional Development

Webtalent, Human Potential Consultancy dat werkt volgens de Personal Potential formule

Viro Engineering, Industrieel Ingenieursbureau

Reclamebureau Exxtra, Communications & Direct Marketing


12/7 module
Indien u veelvuldig gebruik maakt van het rapport PPA Expert, kunt u gebruik maken van de 12/7 module, u koopt dan 12 rapporten PPA Expert in voor het tarief van 7 rapporten. Wilt u tijdens kantooruren contact opnemen met een Human Potential Consultant dan doet u dat door deze link te volgen.

  De Psychologie achter de PPA
  De PPA software downloaden 
  Het rapport PPA Expert aanvragen