Het verschil tussen een test en een geavanceerd Competentie Analyse Instrument
Een test is een beproeving waar je voor kunt slagen of zakken. Vergelijk een proefwerk op school, je krijgt er een beoordeling voor in de gradatie "uitstekend", "goed", "voldoende", "matig" of "onvoldoende".

Een geavanceerd Competentie Analyse Instrument (CAI) is een elegante combinatie van een persoonlijkheidsvragenlijst en een loopbaan - of competentieprofiel. De kandidaat/invuller vult een meerkeuze vragenlijst in en een geavanceerd calculatieprogramma berekent de scores voor alle eigenschappen en competenties die in de vragenlijst aan bod komen. De uitslag wordt aangeboden in de vorm van een uitgebreid loopbaan - of competentieprofiel waarin alle eigenschappen en competenties met bijbehorende definities en omschrijvingen worden vermeld. Dit uitgebreide loopbaan - of competentieprofiel is als het ware het numerieke psychologische spiegelbeeld van de kandidaat/invuller. De grote meerwaarde van een geavanceerd Competentie Analyse Instrument zoals de online Talenten Detector is dat in korte tijd - door het invullen van de meerkeuze vragenlijst- belangrijke persoonlijkheidskenmerken worden gefilterd en tot uiting komen in het uitgebreide loopbaanprofiel. De kandidaat/invuller krijgt dus direct terugkoppeling van de door hem/haar gemaakte keuzes: het verkregen loopbaan of competentieprofiel toont eigenschappen en competenties die belangrijk zijn voor de meeste bedrijven in de huidige arbeidsmarkt. Het is een snelle en efficiënte inventarisatie van je persoonlijke kwaliteiten en ambities, die je op weg helpt naar de loopbaan die aansluit bij je persoonlijkheid.

Om uw competentieprofiel in kaart te brengen kunt u gebruik maken van de online Competentie Detector.

Met een helder perspectief in uw loopbaan en continue voldoening in uw werk,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

* ir
1: ingenieur in 1992 afgestudeerd aan de TUT
2: Inspirator & Reflector.

Terug naar de introductie  pagina

terug naar de introductie pagina

Terug naar de intoductie pagina