De zeven gouden functies voor inspiratie, succes en voorspoed in het bedrijfsleven

1 Potentieelbepaling & talentenanalyse:
Breng het Persoonlijk Potentieel in kaart van uw mensen, de meest waardevolle schatten van uw bedrijf. Personal Potential kan u de volgende competentie analyse instrumenten aanbieden:
1. De online Banenkiezer voor een snelle inventarisatie van de talenten, groeikansen, ambities en loopbaanmogelijkheden van uw personeelsleden.

2. De Personal Potential Analysis voor een diepergaande analyse van het Persoonlijk Potentieel en daarmee de loopbaanmogelijkheden van enkele veelbelovende medewerkers (in geval van promotie of plaatsvervanging van een leidinggevende).

2 Kostenbesparing & Lastenverlichting:
a Kostenbesparing
Welke investeringen zijn essentieel voor uw bedrijf? We zullen onderzoeken wat de onnodig dure hebbedingetjes zijn en of die vervangen kunnen worden door andere componenten. We zien dat alle lusten evenredige lasten met zich meedragen, een vastenperiode vergelijkbaar met de Ramadan zal u meer inzicht geven in het behoeftepatroon van uw directieleden en medewerkers. U zult zien dat u meer kunt doen met minder! De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten binnen deze functie voor u te traceren.

b Lastenverlichting
Water naar de zee dragen is overbodig. Door verregaande structurering en de automatische piloot ontstaan geregeld werkzaamheden die niet essentieel bijdragen aan de doelstellingen van uw bedrijf. Naast de eliminatie van overbodige taken, zullen we onderzoek doen naar de aard van de lasten. Sommige lasten zullen worden verlicht, andere lasten zullen worden belicht tijdens een zinsgevingsprocedure. Tijdens dit onderdeel worden negatieve aspecten van werk omgezet naar positief, gebruik makend van alchemistische sleutels. Voorbeeld: hoe om te gaan met lastige klanten. Stel u de vraag "wat wil deze klant mij nu werkelijk mededelen?". Het is uw keuze geweest om deze klant als lastig te ervaren, we leren u hoe u de boodschap van deze klant kunt omzetten in waardevolle informatie. De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

3 Taakverrijking
Elke taak dient verrijkend te zijn voor alle medewerkers van uw bedrijf. Dit betekent dat alle werk simpelweg leuk en uitdagend dient te zijn. Door de lastenverlichting heeft uw bedrijf reeds inzicht gekregen in overbodige taken, die vaak saai en routinematig werk betreffen. Onderzoek wordt gedaan naar de mate waarin routinematige taken kunnen worden overgenomen door de technologie en waarin essentiële taken daadwerkelijk kunnen worden ervaren als verrijkend (=leuk en uitdagend). De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

4 Stressbeheersing
In hoeverre is stress noodzakelijk voor uw medewerkers om een goede prestatie neer te zetten? Sommige mensen hebben stress nodig om te presteren, terwijl andere allergisch zijn voor stress. Tijdens de potentieelbepaling zijn de succesfactoren en verbeterpunten, zowel de talenten als de groeikansen van uw mensen in kaart gebracht. De individuele profielrapporten geven inzicht in hoe verschillende mensen omgaan met stress. De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

5 Procesoptimalisering
De technologie is er om mensen te ontlasten. In hoeverre zijn alle bedrijfsprocessen geoptimaliseerd? Werken alle processen efficiënt en kostenbesparend? De ICT tak van uw bedrijf kan u helpen om alle bedrijfsprocessen verregaand te optimaliseren. De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

6 Doelrealisatie
Alle goede verkopers stellen zich targets om zo hun doel helder te formuleren. Door visualisatie van het resultaat en communicatie over de realisatie hiervan komt het doel door de wet van de aantrekkingskracht steeds dichterbij doordat de werkzaamheden worden afgestemd op het bereiken van het doel. Belangrijke eigenschappen in deze functie zijn focus en vasthoudendheid. De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

7 Sfeerverblijding
Iedere medewerker van uw bedrijf is een echte schat en heeft het recht op een aangenaam werkklimaat. Hoe kan de sfeer in uw bedrijf worden verbeterd? Door meer kunstwerken aan de wand, door een bedrijfsclown of een levend icoon in te huren? Wellicht geven sommige medewerkers van uw bedrijf automatisch een extra bijdrage aan de sfeerverblijding, door deze mensen te herkennen en te waarderen kan de sfeer op het werk aanzienlijk verblijd worden! De online Succes Indicator (http://www.succesfactor.nl) helpt u via de 16 types van MBTI de meest waardevolle schatten voor u te traceren.

Wilt u meer informatie over de zeven gouden sleutels voor het bedrijfsleven, neemt u dan contact op met mij. Graag onthul ik u tijdens ons kennismakingsgesprek u de achtste - platina - allesverbindende sleutel.

Met een helder perspectief in uw loopbaan en een continue verrijking van uw privéleven,

ir. Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bestel de "Handleiding voor een beter leven" nu in de webwinkel

Terug naar de introductie  pagina

Terug naar de intoductie pagina