De bewuste samenleving

Inleiding: Maslov en de menselijke drijfveren
Hier rechts vinden wij twee illustraties: de linkse is de befaamde pyramide van Maslov en de rechtse is de zelfrealisatie-top van de Maslov pyramide, uitvergroot en eveneens in vijf niveaus opgedeeld.

De Maslov pyramide toont de onderlinge relatie van de vijf belangrijkste menselijke drijfveren in de moderne, westerse wereld.

In onze welvaartsmaatschappij hoeven we ons nauwelijks druk te maken om eten, drinken en onderdak, de fysiologische behoeftes op niveau 1. Wel zijn niveau 2,3, 4 en 5 erg belangrijk voor ons. Zekerheid (niveau 2) vertaalt zich naar het hebben van eigen woning en een vaste baan of een zekere loopbaan. Sociale behoeftes (niveau 3) vertalen zich naar het hebben van zekere relaties, zoals gezin, familie en vrienden maar ook kennissen en zakenrelaties. Het vierde niveau - erkenning - wordt meestal geuit via een prominente maatschappelijke status. Bij het vijfde niveau - zelfrealisatie - gaat het erom om te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je erg graag wilt en wat echt belangrijk voor je is in je leven. Het bewustwordingsproces komt dus eigenlijk pas op gang als we zijn aanbeland op het niveau van zelfrealisatie.

De bewuste samenleving is dichterbij dan wij denken
In dit artikel zal ik ingaan op het belang van een bewuste samenleving. De recente ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben mij aan het denken gezet en mij ervan overtuigd dat Personal Potential zeker een positieve bijdrage kan leveren aan de verbetering van ons leefklimaat.

Een groot percentage van de bevolking bevindt zich nu op niveau vijf, maar waarom blijven we collectief gezien zoveel vastzitten op de middelste drie niveaus?

De menselijke evolutie vindt eerst op zielsniveau plaats en vervolgens op mentaal niveau dat onderverdeeld is in verschillende subniveaus: ook al hebben soms we hele mooie, grootse gedachten, onze vastgeroeste overtuigingen die wij met onze opvoeding hebben meegekregen, laten we niet zomaar los!! Vastgeroeste overtuigingen hebben vooral te maken met overleven en het zoeken naar zekerheid en goedkeuring door anderen. Deze zitten vaak nog vast in ons onderbewustzijn en kunnen door de juiste technieken en methoden worden vervangen door proactieve & positieve gedachten. Lees meer hierover in de eerste nieuwsbrief van deze serie.

Het belang van een bewuste samenleving
Het leven in een bewuste samenleving heeft grote voordelen waarvan ik er nu slechts twee noem.

Praktijkvoorbeeld 1: In een bewuste samenleving zijn oplossingen voor de vluchtelingsproblematiek een vanzelfsprekendheid. Op dit moment zitten de politici met hun handen in het haar om op middellange termijn oplossingen te vinden voor het vluchtelingsprobleem dat eigenlijk al enkele decennia een feit is. In een bewuste samenleving wordt veel eerder geanticipeerd op eventuele mondiale problematiek omwille van de simpele gedachte: jouw probleem is ook mijn probleem want we leven op dezelfde planeet.

Praktijkvoorbeeld 2: In een bewuste samenleving zijn oplossingen voor het reduceren van de CO2 emissies een vanzelfsprekendheid. In de huidige maatschappij lijkt werkgelegenheid nog steeds belangrijker te zijn dan het oplossen van mondiale milileuproblemen. Waarom? KIjk maar in de Maslov pyramide en je zult zien dat het collectieve bewustzijn verankerd zit op niveaus 2,3, en 4, ook al zijn veel mensen op individueel niveau bezig met zelfrealisatie. Een idee om kooldioxide (CO2) emissies bij de haard aan te pakken is het aanbouwen van bossen of parken vlakbij traditionele energiecentrales of fabrieken met veel uitstoot van kooldioxide (CO2).

Samenvatting
Een bewuste samenleving kenmerkt zich door:
* Een goede zelfkennis van de burgers. {Werk mee aan een bewuste samenleving en vraag in de rechterkolom je rapport PPA Personal aan met een korting van maar liefst 50%!}
* Een hoge mate van collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Saamhorigheid werkt en verdeeldheid werkt tegen.
* Een volledige fusie tussen politiek links en rechts zodat minder energie verloren gaat aan gebakkelei tussen beide partijen. Sinds het ontstaan van politiek paars is hiermee langzaam een start gemaakt. Dus we zijn op de goede weg!

Mogen wij met ons allen met ons eigen bewustzijn bijdragen aan een bewuste samenleving!

ir. Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bestel de "Handleiding voor een beter leven" nu in de webwinkel

 

Terug naar de introductie  pagina

Terug naar de intoductie pagina