Personal Potential Poster die de 16 types van de MBTI in onderling verband toontDe online Succes Indicator - is bedoeld om u een beter inzicht te geven in uw persoonlijkheid en uw loopbaanmogelijkheden. Nadat u de 16 vragen hebt ingevuld, klikt u op "genereer mijn loopbaanprofiel". Vervolgens wordt uit de keuzes die u gemaakt hebt uw profiel gegenereerd. Op basis van deze vragenlijst kunt u uw rapport SI ontvangen of de Personal Potential Poster die de 16 types van de MBTI in onderling verband toont (zie afbeelding rechts) aanvragen.

De Myers Briggs Typering in de uitslag komt overeen met de typeringen van de "Myers-Briggs Type Indicator" (MBTI«).

De vragen aan het einde van deze pagina zijn tot stand gekomen in samenwerking met het cluster Human Resources Management van de Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van het onderzoek is om een verband te vinden tussen Myers Briggs Typering, type werk en tevredenheid met je werk (arbeidssatisfactie).

Selecteer telkens de optie die het meest op u van toepassing is met een "+" en de optie die het minst op u van toepassing is met een "-". Dezelfde optie zowel met meest als met minst markeren wordt niet geaccepteerd!

1.   + -    veelzijdig
+ -    fantasierijk
+ -    ontvankelijk
+ -    avontuurlijk

2.   + -    vasthoudend
+ -    verstandig
+ -    analytisch
+ -    correct

3.   + -    rationeel
+ -    flexibel
+ -    intu´tief
+ -    extravert

4.   + -    objectief
+ -    weetgierig
+ -    vastberaden
+ -    actief

Ik houd van:
5.   + -    gezelligheid en veel wisselende contacten
+ -    geloofsovertuiging en verbeeldingskracht
+ -    harmonie, waardering en integriteit
+ -    orde, duidelijke afspraken en regelgeving

Mijn manier van werken is:
6.   + -    een tijdlang geconcentreerd met een taak bezig zijn
+ -    dat je duidelijk ziet waarmee je bezig bent
+ -    gericht op het behalen van concrete resultaten
+ -    alle kansen die je krijgt zoveel mogelijk benutten

Ik ben ... aangelegd
7.   + -    sociaal voelend
+ -    specialistisch
+ -    gedisciplineerd en geroutineerd
+ -    praktisch

Mijn houding ten opzichte van mensen is in het algemeen:
8.   + -    nuchter
+ -    opmerkzaam
+ -    gereserveerd en afwachtend
+ -    aandachtig en vriendelijk

Ik praat graag over:
9.   + -    mijzelf
+ -    onderwerpen waar de meeste mensen over praten
+ -    mensen
+ -    alles wat nieuw of uitdagend is

Op mijn werk:
10.   + -    ben ik ge´nteresseerd in het praktische nut van de dingen die ik doe
+ -    houd ik mij zoveel mogelijk aan planning en deadlines
+ -    sta ik klaar voor collega's die mijn hulp nodig hebben
+ -    ga ik om met bijna iedereen

Bij het bestuderen van een onderwerp:
11.   + -    ben ik erg grondig
+ -    ben ik ge´nteresseerd in de theoretische achtergrond
+ -    scheid ik hoofdzaken van bijzaken
+ -    ga ik systematisch te werk

Bij het nemen van beslissingen:
12.   + -    neem ik de tijd om over alle mogelijkheden na te denken
+ -    zal ik een goede ingeving zeker niet negeren
+ -    blijf ik steeds openstaan voor een goed alternatief
+ -    kies ik de optie die een concreet resultaat oplevert

Op feestjes:
13.   + -    ben ik vaak de spraakmaker
+ -    hoor ik graag interessante verhalen en de laatste nieuwtjes, roddels inbegrepen
+ -    ben ik graag aanwezig als ik daar een speciale reden voor heb
+ -    moet ik eerst op gang komen maar ga dan vaak als laatste weg

Algemeen:
14.   + -    ik vind een goede verstandhouding met mensen erg belangrijk
+ -    ik heb liever enkele goede vriend(inn)en dan veel oppervlakkige
+ -    ik denk geregeld na over de diepere betekenis van het leven
+ -    ik wil zo weinig mogelijk kansen aan mij voorbij laten gaan

In een gesprek:
15.   + -    vergelijk ik de standpunten van mij en mijn gesprekspartner
+ -    probeer ik de positie en de belangen van mijn gesprekspartner in te schatten
+ -    wijk ik niet gauw af van het hoofdonderwerp
+ -    ben ik vaak aan het woord

Ik doe:
16.   + -    mee aan evenementen die voor mij een extra dimensie hebben
+ -    de meeste dingen in vast groepsverband of op gezette tijden
+ -    iets goed of helemaal niet
+ -    iets alleen als ik mij daar goed bij voel
   

Persoonsgegevens:

Voor -en achternaam:
E-mail:  *
Telefoon (waarop u bereikbaar bent voor arbeidsbemiddeling): alleen invullen indien u interesse hebt in arbeidsbemiddeling door een gespecialiseerd W&S bureau
Geslacht: Man Vrouw
Geboortedatum (dd-mm-jj):
Hoogst genoten opleiding (niveau en studierichting):
Huidige functie:
Werkzaam in de branche (specialisatie):
Hoe tevreden bent u met uw huidige werk, collegaĺs en de organisatie?
1) Inhoud van het werk:
2) Omgang met directe collegaĺs:
3) Algehele sfeer in uw bedrijf of instelling:
Heeft u de vrijheid om uw werk naar eigen inzicht uit te voeren?
Bent u op zoek naar een andere baan?
  *Een verkorte samenvatting van uw profiel wordt u kostenloos per Email toegestuurd. Uw Email adres wordt automatisch opgenomen in onze mailinglist.
 

© Copyright Personal Potential 1998-2015