Myers-Briggs training "Benut uw succesfactoren"

Deze training is bedoeld om u meer inzicht te geven in uw eigen persoonlijkheid en die van anderen aan de hand van de 16 Myers Briggs typeringen, de vier Hoofdtyperingen (Creator, Builder, Shaper en Controller) en de vier succesfactoren (taakgerichtheid, sociale interactie, wijsheid en globale structuur). In onderstaande tabel staan alle 16 Myers-Briggs typeringen gekoppeld aan de bijbehorende Hoofdtypering vermeld.

MB Typering Benaming Hoofdtype
INFP Vredesstichter, Romanticus Creator
ENFP Wereldverbeteraar, Creatief Entertainer Creator
INTP Architect, Wetenschapper Creator
ENTP Innovator, Uitvinder Creator
INFJ Ethicus, Raadgever Builder
ENFJ Pedagoog, Verteller Builder
INTJ Systeembouwer, Onderzoeker Builder
ENTJ Mobiliser, Manager Builder
ISFP Sensualist, Trendsetter Shaper
ESFP Levensgenieter, Sfeermaker Shaper
ISTP Problem Solver, Operator Shaper
ESTP Promotor, Zakenman/vrouw Shaper
ISFJ Conservator, Beschermer Controller
ESFJ Dienstverlener, Presentator Controller
ISTJ Inspecteur, Calculator Controller
ESTJ Supervisor, CoŲrdinator Controller


Doel training "Benut uw succesfactoren"

Algemeen: meer zicht op uw persoonlijke voorkeuren en uw loopbaanmogelijkheden:

Specifiek:


Opbouw training "Benut uw succesfactoren"

Tijdens de drie en half uur durende training wordt ingegaan op de volgende punten:

Deelnemen aan de training

Nadat u met behulp van de online Succes Indicator uw Hoofdtypering, uw Myers Briggs Typering en de scores voor de succesfactoren heeft bepaald, kunt u uw rapport SI aanvragen en zich daarbij aanmelden voor de training. Het rapport SI dient als basis voor de training: het bevat niet alleen uw uitslag (Myers Briggs Typering, Hoofdtypering en succesfactoren) maar geeft tevens een volledige profielbeschrijving van de Hoofdtypes, uw Myers Briggs Typering(en) en de succesfactoren taakgerichtheid, wijsheid, sociale interactie en globale structuur.