Globale Visie
1 Als mensen wereldwijd de kans aangrijpen zichzelf werkelijk te leren kennen, worden automatisch de poorten naar het Paradijs geopend.

2 In onze dagelijkse realiteit komen mensen qua ras, opleiding, inkomensniveau, klasse, etc. erg verschillend over, als echter wij diep genoeg in ons hart kijken, zal blijken dat de oorsprong van ons allemaal dat ene punt in het midden is, de essentie, onze werkelijke natuur. Alle mensen wereldwijd vormen één integraal wezen, nl. de mensheid. Er is één natie, dat is de wereld en één taal, dat is LIEFDE. Personal Potential visualiseert dat over enkele decennia de universele taal van de mensheid intelligente passie zal zijn.

Praktisch doel van Personal Potential is mensen een zo helder en ruim mogelijk perspectief te geven op hun leven (loopbaan) door hun inzicht te geven in hun unieke talenten, roeping, passie, groeikansen en daarmee hun loopbaanmogelijkheden.

Definities:
Globale visie: wereldomvattende kijk die de kern raakt van zaken, wereldomvattend toekomstbeeld
paradijs: hemel op aarde, de realisatie van je mooiste dromen
unieke talenten
: kwaliteiten, goed ontwikkelde eigenschappen waarmee iemand zich positief onderscheidt van anderen
roeping: levenstaak waarvoor jij in de wieg bent gelegd; unieke, persoonsgebonden zelfuiting die als een rode draad door jouw leven loopt
passie:hartstocht, de motor van het leven
groeikans: verbeterpunt, eigenschap die bij iemand minder goed ontwikkeld is en daardoor niet goed uit de verf komt. Hier ligt de ware persoonlijke ontwikkeling en groei voor het oprapen.

Meer achtergrond informatie over de universele wijsheden die ons ondersteunen.

voor iedereen die meer wil weten over zichzelf   Ik begin met de zelfreflectie gericht op mijn loopbaan