Welkom bij de online Succes Indicator van Personal Potential!

De online Succes Indicator (OSI) is de wegwijzer naar de best passende baan voor hoger opgeleiden (MBO+), die van werkplek willen veranderen en/of inzicht willen verkrijgen in hun succesfactoren en loopbaanmogelijkheden.

Sinds 1998 heeft de online Succes Indicator meer dan 100.000 loopbaanplanners, carrièreswitchers en positieverbeteraars voorzien van een gedegen loopbaanadvies als extra stimulans in de zoektocht naar de beste (loop-)baan.

Het loopbaanprofiel dat als uitslag wordt verkregen bestaat uit:

  • De Hoofdtypering, het MBTI persoonlijkheidstype en de scores voor de vier succesfactoren, alle voorzien van duidelijk leesbare grafieken
  • De vertaling van de vier klassieke hoofdtypes naar de vier eigentijdse professionals en de beschrijving hiervan.
  • Een verkorte profielbeschrijving van het verkregen persoonlijkheidstype
  • De 5 best passende functies die alle klikbaar zijn en doorverwijzen naar actuele vacante functies in onze vacature database

Invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten en het loopbaanprofiel wordt ter kennismaking gratis aangeboden.

terug naar de intro pagina

 

terug naar de intro pagina