De vier types banenkiezers - werkzoekenden:

Bij Personal Potential hebben we ook onderzoek gedaan naar verschillende soorten werkzoekenden en deze ingedeeld naar drijfveren, wensen en ambities.

  1. Baanbehouders. Werknemers die er alles aan doen om hun baan te behouden. Werkzoekenden die tegen zijn/haar zin in werkloos is geraakt en zo snel mogelijk een nieuwe vergelijkbare baan zoekt.
  2. Positieverbeteraars. Professionals die van baan naar baan solliciteren, waarbij de verbetering van de primaire en secundaire arbeidsmarktvoorwaarden de belangrijkste drijfveer zijn voor de nieuwe carrièrestap.
  3. Carrièreswitchers. Multitalenten die om de zoveel tijd (3-8 jaar) de stap naar een nieuwe discipline/werkveld maken om zo hun brede arbeidsmarktpotentieel maximaal te benutten en de samenleving optimaal te dienen. Gebruik de Banenkiezer voor het kiezen van een nieuwe baan.
  4. Loopbaanplanners. Bewuste mensen die hun loopbaan koppelen aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling en op basis hiervan nieuwe loopbaankeuzes maken.

Mensen met speciale loopbaanwensen
Mensen met speciale loopbaanwensen herkennen zich over het algemeen in het profiel van carrièreswitcher of loopbaanplanner. Zij zijn dan ook degenen die een beroep doen op de kennis en expertise van een loopbaanadviseur bij verandering van baan, die vaak vergezeld wordt door een al dan niet vrijwillige in between jobs periode. Het nut van een in between jobs periode is dat aandacht wordt besteed aan zelfreflectie en innerlijke groei. Deze ruimte wordt meestal niet gegeven door de werkgevers.

Baanbehouders zullen op hun werk extra hun best doen om hun baan te behouden en positieverbeteraars schakelen gewoon een W&S bureau in of laten zich bemiddelen door een headhunter. Baanbehouders en positieverbeteraars zullen minder snel een beroep doen op een loopbaanadviseur omdat zij meer gericht zijn op het hebben van een baan (baanbehouders) of een loopbaan (positieverbeteraars) op zich dan om persoonlijke beleving en groei, wat het geval is bij carrièreswitchers en loopbaanplanners.

Overeenkomst met de vier hoofdtypes (zie afbeelding)
Deze vier types komen grotendeels overeen met de vier hoofdtypes (Baanbehouder ~ Controller, Positieverbeteraar ~ Shaper, Carrièreswitcher ~ Creator, Loopbaanplanner ~ Builder) die verkregen worden als uitslag van de online Succes Indicator, een intelligente HR tool, waarvan meer dan 100.000 werkzoekenden vanaf 1998 gebruik hebben gemaakt als eerste inventarisatie van hun Persoonlijk Potentieel en loopbaanmogelijkheden. De directe link naar de online Succes Indicator is:
http://www.succesfactor.nl

Evolutie van de werkende mens
Vanuit het perspectief van de persoonlijke ontwikkeling kun je drie niveaus onderscheiden, afhankelijk van leeftijd en persoonlijkheid. Je begint als werkzoekende, waarna je evolueert afhankelijk van je persoonlijkheid naar baanbehouder, positieverbeteraar, loopbaanplanner of carrièreswitcher. Ben je uiteindelijk bewust van al je talenten en groeikansen en weet je welke bedrijven professionals van jouw profiel en expertise zoeken, dan mag je je zelf een banenkiezer noemen, aangezien je als banenkiezer een baan kiest. In de praktijk zijn banenkiezers meestal professionals met specifieke ervaring op commercieel of technisch-specialistisch gebied.

Het meeste werk van Personal Potential is gedaan vanuit een roeping om een actieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en de optimale levenskwaliteit voor de aankomende wereldburgers. Meer hierover vindt de lezer(es) in het missie statement.

Met een helder perspectief in uw loopbaan en een continue verrijking van uw privéleven,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bestel de "Handleiding voor een beter leven" nu in de webwinkel

Terug naar de introductie  pagina

Terug naar de intoductie pagina