Missie statement

1 Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van zoveel mogelijk mensen door het aanbieden van de daarvoor ontwikkelde instrumenten via de juiste kanalen. Personal Potential is als ontwikkelaar van hoogwaardige competentie analyse instrumenten de inspiratiebron en accrediteur voor opleidingsinstituten, loopbaanadviseurs en trainingsbureaus. Personal Potential heeft zich dan ook tot doel gesteld om alle psychologische testen om te vormen tot geavanceerde competentie analyse instrumenten. De consistente toepassing van het juiste taalgebruik is fundamenteel.

De befaamde Maslov Pyramide is door Personal Potential uitgebreid, waarbij de bovenste laag van zelfrealisatie nu zelf wordt onderverdeeld in 5 lagen. De ontwikkelde mens wordt qua drijfveren beter beschreven door de tweede pyramide dan door de eerste.

2 Het stimuleren van de werkgelegenheid door het aanbieden van nuttige HR tools zoals de online Succes Indicator en de Banenkiezer
Personal Potential schept geen nieuwe banen, maar dient slechts als inspirator en wegwijzer naar de beste baan voor mensen met speciale loopbaanwensen, loopbaanplanners en carrièreswitchers.

Baanbehouders doen bij verandering van baan een beroep op hun eigen werkgever of het UWV en positieverbeteraars op de services van W&S bureaus of headhunters. Meer informatie over de 4 types werkzoekenden vind de lezer(es) hier.

De dimensie van de buitenste cirkel  is  met oog op de actuele situatie iets overdreven3 Een maximale levenskwaliteit voor de mensen en een minimale werkloosheid voor de samenleving. Mensen bewust maken van hun unieke talenten, passie, roeping en hun groeikansen en daarmee hun loopbaanmogelijkheden. Doel is om zoveel mogelijk mensen te integreren in de actieve arbeidsmarkt. Vooral buitengewone mensen hebben behoefte aan meer persoonlijke expressieruimte op het werk dat vrij is van monotonie en stress. 60plussers kunnen (en de meeste willen heel graag!) aangepaste werkzaamheden in de hobbysfeer verrichten met een werkweek van maximaal 20 uur. De landelijke arbeidsverschaffende instellingen zoals het UWV in NL hebben tot taak om het domein van de arbeidsmarkt te vergroten met aangepaste werkomstandigheden voor buitengewone mensen, waarbij de buitengewone mensen worden getransformeerd tot gewone mensen nieuwe stijl. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een absoluut minimum in de werkloosheid wereldwijd, te beginnen in de BeNeLux. Meer informatie over deze missie vind u in het e-boekwerk de transformatie van de Nederlandse arbeidsmarkt dat, voorzien van een vleugje science fiction, een verrijkende en originele kijk geeft op het potentieel van de werkende mens in de arbeidsmarkt van de nabije toekomst.

4 Het perspectief dat mensen op het leven hebben verhelderen en verruimen. Door de perspectiefverruiming worden de schatten die ons ter beschikking staan zichtbaar gemaakt. De sluier die onze mentale conditioneringen weerspiegelt wordt opgelost. Naarmate we onze innerlijke rijkdom leren kennen, zullen we in staat zijn deze op alle aanwezige schatten in onze leefomgeving af te stemmen.

Definities:
unieke talenten: kwaliteiten, goed ontwikkelde eigenschappen waarmee iemand zich positief onderscheidt van anderen
roeping: levenstaak waarvoor jij in de wieg bent gelegd; unieke, persoonsgebonden zelfuiting die als een rode draad door jouw leven loopt
passie:de motor van het leven
groeikans: verbeterpunt, eigenschap die bij iemand minder goed ontwikkeld is en daardoor niet goed uit de verf komt. Hier ligt de ware persoonlijke ontwikkeling en groei voor het oprapen.
Perspectief: panorama, zicht dat hoop geeft en inspireert.

Gewone mensen: (nuchtere en prestatiegerichte) mensen die werken op basis van het geheel van gevolgde opleidingen en ambities. Gewone mensen vibreren in 3D en behoren tot het evolutiestadium van de stadsmens.
Buitengewone mensen: (hoogsensitieve en creatieve) mensen die werken op basis van hun persoonlijke gaves en unieke talenten. Buitengewone mensen vibreren in 4D en behoren tot het evolutiestadium van de creatieve mens.
Mentale conditioneringen: blokkerende, negatieve gedachten die de levenskwaliteit beperken.

Klik hier voor meer informatie over de in de schatkamer aanwezige schatten

 

Hoe?
Door gepassioneerde inspiratie en intelligente reflectie

Gepassioneerde inspiratie ontvang je zodra een persoonlijke communicatie ontstaat tussen jou en de Human Potential Consultant. Afhankelijk van dynamiek die jou leven of loopbaan beheerst, krijg je een inspirerende feedback op al jouw vragen en opmerkingen tijdens de persoonlijke email communicatie, het loopbaanadvies gesprek (evaluatie) of de training die je bijwoont.

Intelligente reflectie ontvang je zodra je een persoonlijk profielrapport aanvraagt, zij het naar aanleiding van de online Succes Indicator, online Chakra Vibrator of de Personal Potential Analysis (PPA). Het rapport PPA Personal is het profielrapport dat hoort bij de PPA. Dit boeiende naslagwerk is een spiegel van jouw persoonlijkheid uitgedrukt in competenties, talenten en verbeterpunten, ingebed in het kader van veel voorkomende werkomgevingen in het bedrijfsleven.

  Terug naar intro